Küünlakoja plaan edeneb

Eesti apostlik-õigeusukirikul on plaan rajada Reomäele küünlakoda, kus hakataks tootma mesilasvahast küünlaid.

Kui juunis ütles EAÕK kantsler Martin Toon, et küünlakoja rajamiseks otsitakse raha, siis nüüd on see tõke peaaegu ületatud. Küünlakoja jaoks on raha saadud ühest Euroopa fondist ja koostöös Reomäe skiitaga on kirik lõpetamas ka omaosaluse kokkusaamist.

Rajatav uus abihoone on kantsleri sõnul kavandatud mitmeotstarbelisena. Esimesele korrusele kavandatud käsitöönduslikule küünlavalmistamisele lisanduvad teise korruse külaliskeskuse ruumid.

Praegu kasutatakse EAÕK kirikutes Kõmsi küünlavabrikus toodetud küünlaid ja saadaval on ka Kreekas Edessa linna küünlakojas valmistatud palveküünlad. Jaanuaris saab skiita ülem nunn Theofili mesinikupaberid. Theofili ütles, et mesilasvahast küünalde tootmine ja tema õpingud on omavahel seotud. Samas arvas ta, et kogu vajaminevat vaha nad oma mesitarudest koguda ei suuda.

Print Friendly, PDF & Email