Kärla kooli õpetajad koolitusel

Kärla kooli õpetajad koolitusel.

Kärla kooli õpetajad koolitusel.

Pilootprojekti “Kaasav kool” raames külastasid Kärla põhikooli õpetajad 6. novembril Tallinna Vanalinna hariduskolleegiumi, kus direktor Kersti Nigesen viis läbi koolituse “Õpilase arengu-keskkond ja arengu suunamine.

Koostöö lapsevanemaga Erivajadusega õpilane koolis VHK näitel”.

VHK-s on suurt tähelepanu pööratud iga õpilase arendamisele. Kõigepealt on vaja lasta iga lapse eeldustel välja kujuneda. Pidevalt toetatakse abivajavat last, ületamaks ja tasakaalustamaks tema arenguraskusi (individuaalsed õppekavad, õppimine väikeklassis, koduõpe jne). Lapsevanematega tehakse tihedat koostööd. Kaks korda aastas saavad vanemad tagasisidet lapse arengust ja õpitulemustest. Toetatakse vanemaid lapse kasvatamisel, arvestades nende veendumusi. Meeldiv koostöö lapsevanematega sõltub õpetajatest,  juhtkonnast, kogu kooli kollektiivist.

VHK-s on olulisel kohal kaunid kunstid, sest need arendavad lastes loovust kõige paremini. Traditsiooniks on saanud omaloomingukonkurss, kus õpilased esitavad teoseid kunsti, muusika ja kirjanduse vallast. Samuti on palju võimalusi huvitegevuseks muusika- või kunstimajas, samuti teatrikoolis.

Koolituse tulemusena saime aru, et oleme paljusid asju teinud samamoodi ja õigesti. Me oleme olnud tublid, aga alati saab paremini.

Anne Pildre, õppealajuhataja

Print Friendly, PDF & Email