Saarlaste palk on jätkuvalt üks nadimaid (6)

Saare maakonnas on keskmine brutokuupalk tõusnud aastaga vaid napid 20 eurot. Kui läinud aasta kolmandas kvartalis teenis saarlane keskmiselt 809 eurot, siis tänavu 829 eurot.

Vaadates tänavust aastat eraldi, siis aasta alguses on keskmine palk maakonnas olnud isegi madalam kui eelmise aasta lõpupoole. 2014. aasta lõpuks oli keskmine brutokuupalk Saare maakonnas statistikaameti andmeil 835 eurot, 2015. aasta esimeses kvartalis aga 778 eurot.

Kõrgeim on keskmine palk olnud maakonnas tänavu kevadel, kui keskmiselt vaatas saarlastele palgalipikult brutopalgana vastu 854 eurot.

Suvi avaldab mõju

Maksu- ja tolliameti andmetel oli tänavu kolmandas kvartalis töötajatele tehtud väljamaksete summa Eestis üle 1,5 miljardi euro, mida maksti välja 566 999 inimesele. Kolmanda kvartali mediaanpalk oli 733 eurot kuus.

Saare maakonna mediaanpalk oli maksu- ja tolliameti pressiesindaja Mailin Aasmäe sõnul aga grammi võrra suurem – 737 eurot – ja seda maksti 13 494 inimesele.

Maksu- ja tolliameti Saaremaa büroo juhataja Olev Martinsoni sõnul tuleb tõdeda, et Saare maakonna keskmise palga tase võrdluses teiste maakondadega on ka varasematel aastatel olnud arut­elu teemaks, kuid aktsepteeritavaid põhjendusi palgaerinevusele tema teada siiani leitud ei ole.

Temagi kinnitas, et tänavune maakonna kolmanda kvartali mediaanväljamakse oli 737 eurot. Seejuures on arvesse võetud kõik inimesed, kellele väljamaksed on tehtud, sõltumata, kas väljamakse on inimesele tehtud täistööaja või osalise tööaja eest.

“Muidugi avaldab kolmandale kvartalile mõju suvine turismihooaeg, mil võetakse tööle rohkem inimesi ja osalise tööajaga,” nentis Martinson. “Kuigi see puudutab kõiki maakondi, avaldab see asjaolu siiski rohkem mõju Saare maakonnas.”

Tulude, sealhulgas palkade tõus, kajastub Olev Martinsoni sõnul muu hulgas ka füüsiliste isikute tuludeklaratsioonide andmetes. “Siin võib märkida, et 2014. aasta deklareeritud keskmine tulu on maakonnas võrreldes aasta varasemaga kasvanud 4,6%,” märkis Martinson. “Loomulikult võiks kasv olla suurem, lootust peab ikka olema.”

Vaadates, kuhu paigutub Saare maakond brutokuupalga suuruselt teiste maakondadega võrreldes, siis fakt on see, et meist eespool on üheksa, järel sörgib aga viis maakonda. Meile järgnevate Ida-Viru, Pärnu, Valga, Jõgeva ja Põlva maakonna palganumbrite vahed on üsna väikesed.

Saare maakonnas oli brutokuupalk kolmandas kvartalis näiteks vaid 1 euro suurem kui Ida-Virumaal. Pärnakate palgasumma oli saarlaste omast aga vaid 3 eurot väiksem.

Kõige madalam oli palk kolmanda kvartali lõpus Põlvamaal, kus teeniti keskmiselt 772 euro suurust brutopalka.

Kõrgeim oli palk, nagu ikka, Harjumaal. Seal oli statistikaameti andmeil keskmine brutopalk kõnealusel perioodil 1169 eurot. Saare maakonnast eespool paiknevad veel Tartu, Rapla, Viljandi, Lääne, Lääne-Viru, Hiiu, Võru ja Järva maakond.

Alla viie euro tunnis

Keskmine brutotunnipalk on tänavu liikunud samuti üles ja alla. Kui esimeses kvartalis oli see Saare maakonnas 4,97 eurot ja teises 5,25 eurot, siis kolmandas kvartalis oli keskmine tunnipalk maakonnas taas alla viie euro – 4,92 eurot.

Eesti arvestuses oli keskmine kuupalk tänavu kolmandas kvartalis 1054 eurot. 2014. aasta III kvartaliga võrreldes tõusis keskmine brutokuupalk 6,9% ja tänavu II kvartaliga võrreldes vähenes 3,4%.

Keskmine brutokuupalk tõusis 2015. aasta III kvartalis statistikaameti andmetel pea kõigil tegevusaladel, v.a haldus- ja abitegevustes, kus oli langus 0,3%. Kõige enam tõusis keskmine brutokuupalk eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes majutuses ja toitlustuses (16,8%), samuti kunsti-, meelelahutus- ja vaba aja aladel (12,1%) ning kinnisvaraalases tegevuses (10,9%).

Tööandja keskmine tööjõukulu palgatöötaja kohta kuus oli tänavu III kvartalis 1408 eurot ja tunnis 9,97 eurot, mis on võrreldes 2014. aasta III kvartaliga tõus vastavalt 6,7% ja 6,8%.

Print Friendly, PDF & Email