Töötukassa tutvustab õpilastele tööturgu

Tõstmaks noorte tööalast teadlikkust ja suurendamaks võimalusi hiljem tööd leida, korraldab töötukassa 8.–12. klassi õpilastele tööturgu ja tööelu tutvustavaid töötube.

“Töötubades jagame teavet tööturu trendidest ja suundumustest, tööandjate ootustest ja soovitustest noorele tööotsijale, noorte olukorrast tööturul ning mitmel teisel teemal,” selgitas Töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Ave Reimaa-Lepik.

Aitamaks tööle ka neid, kel on tööleidmine keeruliseks osutunud, käivitas töötukassa aasta alguses “Minu esimese töökoha” teenuse ning sellega on tööle aidatud oktoobri alguse seisuga 179 noort. Saaremaal on sellest teenusest abi olnud seitsmel noorel. “Just selline esimene pikaaegsem töökoht on see, mida paljud vajavad, sest tööandjad hindavad nii erialaseid teadmisi kui ka töökogemust ning sageli on jala ukse vahele saamiseks vaja mõlemat,” märkis Reimaa-Lepik.

Sellest hoolimata on suurim probleem erialase hariduse puudumine. “Kuigi osa noori ei lähegi edasi õppima või ei lõpeta keskkooligi, on suur ka kutsekoolide katkestamisprotsent,” lisas ta.

Esimese töökoha teenuse eesmärk on anda vähese töökogemuse ja erialase hariduseta noorele esimene püsiv töökogemus. Teenuse sihtrühm on 17–29-aastane noor, kel puudub erialane haridus ja ei ole töökogemust või on see lühiajaline ning kes on töötukassa abiga otsinud tööd vähemalt neli kuud.

Praegu on Ave Reimaa-Lepiku hinnangul hea aeg n-ö kehva stardipagasiga noorte jaoks, sest lähiaastatel tööjõuvajadus pigem suureneb ning puudu jääb ligi 40 000 töötajat, mistõttu võiksid töö leida kõik, kes seda aktiivselt otsivad. “Seda enam, et tööandjad ootavad noori tööle juba praegu.”

Probleem on aga selles, et tööandjate ja noorte ootused ei kattu: noored ei taha tihti lihtsat tööd teha ja ootavad kõrgemaid palku, tööandjad peavad neid ootusi aga ebareaalseiks.

“Tõde on kusagil vahepeal, sest sageli tuleb kusagilt lihtsalt alustada. Kui sellest aru saadakse, leitakse ka töö,” märkis Reimaa-Lepik.

Loe ka https://arhiiv.saartehaal.ee/2015/11/27/saaremaa-pole-samuti-prii-tooturule-kadunud-noortest/

Print Friendly, PDF & Email