Peterburist leiti unikaalne Saaremaa atlas (1)

REPRO

FRAGMENT ATLASEST: Nii nägi paarsada aastat tagasi praeguse Pöide valla idaosa. Aadu Musta sõnul peaksid Saaremaa atlase koopiad lähiajal meie ajalooteaduslikku ja kultuuriloolisse käibesse jõudma.
REPRO

Ajaloolasel Aadu Mustal õnnestus Venemaa riiklikust ajalooarhiivist Peterburis üles leida Saaremaa atlase originaal, mida on alates 1930. aastatest otsinud mitme põlvkonna ajaloolased.

Maaleht kirjutas, et tegu on Saaremaa maamõõdu- ja revisjonikomisjoni 1836. aastal koostatud lõpparuande juurde kuuluva atlasega, mille teeb Aadu Musta sõnul kogu maailmas unikaalseks see, et nii detailselt pole tol ajal kaardistatud ja mõõdistatud ning boniteeritud ja kirjeldatud ühtegi teist maakonna mõõdus maa-ala.

“Mis aga eriti oluline – see pole üksik kaart, vaid kartograafiliste materjalide pikaajaline pidev ja detailne aegrida. Piltlikult öeldes pole see mingi “hetkefoto”, vaid pigem agraarse arengu dünaamiline “videosalvestus”,” rõhutas Must.

Eesti ala katastrikaardid koos nende juurde kuuluvate kirjeldusraamatutega tekitavad Musta sõnul imetlust eri maade kartograafiahuvilistes.

“Neis avaneb omaaegne asustuspilt – rida-, sumb- ja hajakülad, mõisad, asulad, linnad, loomulikult ka teedevõrk ning selle juurde kuuluvad koolmed ja ülekäigukohad, sillad. Eraldi veel postiteed, taliteed, suveteed, kõrtsid,” kirjeldas Must.

Saaremaal olid aga kohaliku eripära tõttu XVIII sajandi teiseks pooleks välja kujunenud omapärased mosaiikmõisad, mille maad olid laiali eri kohtades. Äärmuslik näide oli Pidula mõis, mis koosnes koguni 537 eraldi maatükist. Saaremaa maamõõdu- ja revisjonikomisjoni ulatusliku maakorraldusliku töö tulemusena jäi 1836. aastaks 75 eramõisa kokku 20 257 lahusseisvast maatükist järele 173.

Aadu Mustal õnnestus Saaremaa atlase originaal leida Venemaa riiklikust ajalooarhiivist Peterburis tänu paljude arhiivifondide süstemaatilisele läbikammimisele.

Print Friendly, PDF & Email