MUHU UUDISED: Kena valge laupa õhta olli

Terissid. Uijeekist nüid andis sii laupa-pühabe ja uie nädali alguses kua natusse lumekõhvet sialt ülalt alla. Neh, ja rahvas tiadis meenuta, et minevuasta tulli kua esimene lumi maha kahekümne teesel novembril. Nõnna et just seda sammat aegu. Siis muidugid võttis ikka kohe valge korra muast üle.

Ja selle esimese lumekõhve aegas sattusi ma ühe kena juubelipidu piale.

Mineva laupa õhta pidas Külasema külaseltsing oma kümne vuastast juubelid. Pidu pieti maha Hellamoa külakeskuses.

Neh, et seltsingurahvast ja nende abilisi ja toetajaid oo ikka ühna üksjagu ja et tegu olli ikkagi sünnipäävaga, siis sie olli nõuke omaväkke pidu rohkem. Aga olli ikka kena vuadata neid pilta ja videosid, mis oo selle kümne vuastaga tehtud. Palju, ui kui palju, oo ühe pisikse küla rahvas jõudn oma seltsitegevusega. Kui mitmes kohtas oo köidud oma tansirühmadega, neh ja ansamblime oo mitu tükki oln. Põle sie Metsakohin nendel mitte märkigi ainumas. Ja isegid segakuor olli oma külal ühevuasta. Näitemängid, nie oo ikka tulisema uhked oln. Üleselle nie sured kanged laadapäävad ja asjad-kombed. Ühevuasta pieti maha muistne Muhu pulm.

Omaküla laulupidu oo änamaste iga sui. Nie suid paljast jäevad vahele, kui oo küla kokkutulek. Neh, ja neid ep jõva kiegid kokku lugeda, kis ilmast-muast oo sial köin laulupidude pial esinemas kua. Ja uhke seltsimaja oo üles ehitat.

Ikka pitka iga sellele seltsingule ja aitüma, et nad nõuksel pimel aal ühe laupa ühta kenaks valgeks tegid.  Ega neh, sie pimedus ep lõpe ju niipea mitte. Ja mis ma taha ütelda, et nie, kis köivad jala ja iseäranis nie, kis ratastega rinki kupatavad, katsuge ennassimmi ikka sohvritele easte nähtavaks tiha.

Täna õhta nuordekeskuses pietse näituseks helkurite moe konkurssi kohe. Neh, et ikka näe ja ole nähtav nagu öetse. Ja suab viel tulisema popp kua kauba piale olla. Ikka katsub omale valgust rohkem külge pooki.

Ja Liivavahe suab kua valgemaks ühna varsi. Esmasbe, siis andressepääva õhta, kellu viiest pannasse Liiva linnas jälle kuuse pial tuled põlema.

Aga viel enne seda laupa, kahekümne kahessandal pietse Liiva koolimajas maha terve muakonna rahvamuusikapäe.

Kontserdi nimi oo igatahes Muhu oma – “Tui-rui läks rukise”. Kontsert akkab pihta kellu kahest pääva. Ja pileti ind põle kua undrehti kallis mitte. Paljast kaks eurut küsitse.

Neh et olgu siis sedakorda jälle moekast ja olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email