Riigikogu hääletas kooseluseaduse rakendust

Riigikogus läbis eile napilt esimese lugemise kooseluseaduse rakendusseaduse eelnõu. Kooseluseaduse rakendusseaduse eelnõu esimese lugemise lõpetamise poolt hääletas 42, vastu 41 ja ei hääletanud 11 kohal olnud 94 riigikogu saadikust.

38 riigikogu liikme algatatud kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu eesmärgiks on vastu võtta rakendussätted, millega saab tuleva aasta 1. jaanuarist kehtima hakkavat kooseluseadust igapäevastes praktilistes olukordades rakendama hakata. Seaduseelnõu näeb ette enam kui 80 seaduse muutmist.

26Rakendussätted on näiteks vajalikud selleks, et kooselu saaks kanda riiklikusse registrisse ning kindlaks määrata elukaaslase ülalpidamiskohustust ja pärimisõigust.

Print Friendly, PDF & Email