Vahepeatus teel Saaremaa ühisvalda

TA TULEB SIISKI: Kärla rahvamaja juhatajal Virge Varilepal on põhjust rõõmu tunda, sest kauaoodatud uue kultuuri- ja vaba­aja­keskuse rajamine on käima lükatud. TAMBET ALLIK

TA TULEB SIISKI: Kärla rahvamaja juhatajal Virge Varilepal on põhjust rõõmu tunda, sest kauaoodatud uue kultuuri- ja vaba­aja­keskuse rajamine on käima lükatud.
TAMBET ALLIK

Lääne-Saare valla arengukava aastateks 2015–2023 näeb järgneva kaheksa aasta jooksul ette miljonite eurode investeerimise kümnetesse projektidesse. Suure tõenäosusega hakkab paljude nende elluviimise üle otsustama aga hoopis teistsugune seltskond kui tänane vallavalitsus ja volikogu.

Oktoobris vallavolikogu määrusega kinnitatud arengukava alguses tuuakse kohe visioonina välja, et aastal 2023 on Lääne-Saare vald osa elujõulise elanikkonna ja kõrge elukvaliteediga Saaremaa ühisvallast, mis on uuendustele avatud ja edumeelne paik. Jättes kõrvale tõsiasja, et ükski arengukava pole kohustus, paneb selline sihiseadmine kavale oma pitseri.

Juba lähitulevikus ehk isegi 2017. aastal terendava liitvalla valguses tasub vaadata ka kavandatavaid investeeringuid. Need on toodud arengukavale lisatud tabelis.

Üheksa aastaga 12,3 miljonit

Investeeringute kogusumma on 24,8 miljonit eurot ehk tänases väärtuses valla kolme aasta kogueelarve. Võrdluseks – valla 2015. aasta eelarve on 7,2 miljonit eurot, mis teisipäeval vastu võetud lisaeelarvega suurenes 8 miljoni euroni. Investeeringutest pool ehk 12,4 miljonit on plaanis katta toetuste ehk projektirahaga, omafinantseering valla oma eelarvest ulatuks 8,4 miljoni euroni ja ülejäänud 3,9 miljonit tuleks laenurahast.

Perioodi vältel jõuavad iga-aastased investeeringuteks minevad summad 2,2–2,5 miljoni euro kanti, tõustes aastast 2020 3–3,7 miljoni euroni aastas.

Paratamatult tekib küsimus, kas seatud sihid on jõukohased ja kuidas suudetakse need valla järgnevate aastate rahaliste võimaluste juures ellu viia? Missuguseks kujuneb laenukoormus? Kuidas mõjutab investeerimisplaane võimalik ühendvalla loomine, mille teket Lääne-Saare valla esindajad on selge sõnaga toetanud?

Vallavolikogu arengu- ja eelarvekomisjoni esimees Mart Maastik arengukavaga seonduvaid küsimusi lähemalt kommenteerida ei soovi, viidates, et komisjon on vaid volikogule nõu andev üksus. “Sel aastal volikogu enamus kõige suurema investeeringu tegemisel komisjoni arvamust ei arvestanud, seega oleks parem selliseid küsimusi otse vallavanemale esitada,” vastab ta Saarte Häälele.

Loe pikemalt tänasest ajalehest Saarte Hääl.

Print Friendly, PDF & Email