Ärimehed tahavad linnarahvast petta (15)

Motoringraja detailplaneeringu algatajad tahavad Kuressaare linnavolikogu ja linnaelanikke petta. Olen korduvalt pöördunud ajalehtede vahendusel linnarahva, -valitsuse ja -volikogu poole, selgitades taotletava motostaadioni asukoha ebasobivust.

Kuna lähiajal peaks Kuressaare linnavolikogu uuesti otsustama, kas tühistada oma 26. jaanuaril 2012. aastal langetatud otsus mitte algatada motoraja detailplaneeringut Roomassaare poolsaarel, siis on järjekordselt kerkinud detailplaneeringu algatamise küsimus. Tollal, 26. jaanuaril 2012 olid kõik volikogu liikmed selle poolt, et Roomassaare poolsaar ei ole moto­staadioni koht, tegemist on ülemaakondliku objektiga ning motostaadionile tuleks leida teine asukoht. See otsus võeti vastu ühehäälselt.

2011. aasta aprillis avaldas hulk Kuressaare linna elanikke oma vastumeelsust seoses Ivar Kiili ja Raul Singi sooviga ehitada Kuressaare lennuvälja rajapikendusega piirnevale alale motostaadion, mille koosseisu kuuluksid libedakoolituse rada, õppesõiduplats, õppekeskus huvikooli tarbeks, ringrada kardi- ja supermoto tarbeks ning motokrossirada.

Kuressaare Roomassaare ja Lilleküla linnajao inimesed olid tollal seisukohal, et kavandatav motostaadion linna puhkeala vahetus läheduses on müratekitav ja häiriv. Oldi kategooriliselt vastu sellele, et kavandatav motostaadion Kuressaare linna ja Kaarma valla ühisplaneeringu arutelul planeeringusse võetaks.

Toimus suur ühisarutelu Kuressaare linnavalitsuse saalis. Üks motostaadioni tegijate argumente oli tekkiva müra eelhinnang, mille tegemise käigus selgus, et motostaadionil tekkiv müra Roomassaare elanikeni peaaegu ei jõuagi, vähemat on see tehniliste normide piires.

Keskkonnaamet avaldas tänavu 29. oktoobril Kuressaare abilinnapeale Mart Mäekerile kirjaliku seisukoha (“Seisukoht Roomassaare tee 2b ja Roomassaare 10a detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse kohta”), mille kohaselt on müra eelhinnangus käsitletud ainult üht rada, s.o hobikardirada, ega käsitleta krossirada. Seega tuleb koostada täiendav mürahinnang müra ulatuse ja tugevuse hindamiseks kahe raja puhul ja nende võimalikul samaaegsel kasutamisel. Samuti tuleb hinnata ka võimalikku müra koosmõju, arvestades lähedal asuvat Kuressaare lennujaama.

Seega 2012. aastal tehtud ning Raul Singi ja Ivar Kiili poolt linnavalitsusele esitatud müra eelhinnang rahvusvahelise motoraja detailplaneeringu algatamise juurde on antud üksnes hobikardiraja kohta, mitte motostaadioni kohta. On selgelt näha, et planeeringu algatajad petsid räigelt nii linnavalitsust kui ka linnakodanikke.

Nüüdseks on algatajate mõtted taandunud rahvusvaheliselt motorajalt mitterahvusvahelisele motostaadionile, kuna esimene motostaadioni liik ei ole olulise mõjuga objektide nimekirjas, teine aga on. On aga ilmselge, et müra on ka mitterahvusvahelisel motostaadionil sama suur kui rahvusvahelisel motorajal ning kui ärimehed on kord juba linnarahvast petnud, teevad nad seda jälle.

Andres Tamm, Roomassaare elanik

Print Friendly, PDF & Email