Aasta tervisepanustaja on Riina Allik ja sotsiaaltöötaja Reelika Murd (FOTOD) (5)

TERVISEEDENDAJA: Pihtla vallasekretär Riina Allik võtab tunnustuse vastu maavanem Kaido Kaasikult. Tunnustuse eesmärk on väärtustada Saare maakonna elanikku või organisatsiooni, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud maakondliku terviseedendamise valdkonna arendamisel. TAMBET ALLIK

TERVISEEDENDAJA: Pihtla vallasekretär Riina Allik võtab tunnustuse vastu maavanem Kaido Kaasikult. Tunnustuse eesmärk on väärtustada Saare maakonna elanikku või organisatsiooni, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud maakondliku terviseedendamise valdkonna arendamisel.
TAMBET ALLIK

Kuressaare linnateatris tunnustati eile 2015. aasta terviseedendajaid ja silmapaistvaid sotsiaaltöötajaid.

Saare maavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist Imbi Jäe ütles, et kunagi varem ei ole aasta tervisepanuse konkursile nii palju kandidaate esitatud. “See näitab, et kogukonnas on hakatud märkama tegevusi, mis on hästi väärtuslikud,” lausus ta, lisades, et kui on märkajaid, siis on loota ka arengut. Aasta tervisepanus ja -panustaja kuulutati välja neljandat aastat järjest.

Saare maavanem Kaido Kaasik tõi oma kõnes välja, et tervis on inimese põhiõigus, mille tagab tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna koostöö. Ta lisas, et selles töös ei ole konkurente, on vaid koostöö ühiskonna heaolu nimel.

Valiku kandidaatidest tegi kaheksaliikmeline komisjon. Aasta tervisepanus kuulutati välja neljandat korda. Maakonna aasta sotsiaaltöötaja tunnustamise traditsioon ulatub aga 2000. aastate algusesse.

Aasta tervisepanustaja Riina Allik, kes töötab Pihtla vallavalitsuse vallasekretärina, on aktiivne nii oma kui ka teiste valdade terviseedenduse eest seisjana. Sel aastal leidis ta rakenduse Kaali kooli ja Sandla rahvamaja alakasutatud ruumidele, kuhu tõi erinevaid treeninguvõimalusi.

Üksikutest treeningutest kuus Kaalis ja Sandlas on praeguseks kujunenud regulaarselt kaks korda nädalas toimuvad treeningud Kaali koolis, kusjuures valik on väga mitmekesine. Toimuvad nii saalihoki ja üldfüüsilised kui ka erinevad aeroobikatreeningud, mis on sobilikud mitmetele vanusegruppidele, meestele ja naistele. Projekti eestvedajana on Allik leidnud huvitavaid treenerid ja otsinud võimalusi nende tasustamiseks erinevate projektide kaudu. Lisaks on Allik Saare maakonna tervisenõukogu aktiivne liige.

Tunnustati ka projekti “Tervise ilmajaam – koolitus kogukondadele” projektijuhti Marju Medarit, Leisi keskkooli ujulas töötavat Taimi Kangurit, mereohutuse ennetustegevuse valdkonna projektiga töötanud Žanna Kreštšenkot ja Kaisa Nurmi, Saaremaa Rajaleidja keskuse meeskonda, Valjala valla sporditöö organisaatorit Pirgit Nuuti, Pöide spordiseltsi eestvedajat ja Saaremaa esimese ketasgolfi pargi rajajat Jüri Lindet, SA Turvaline Saaremaa juhatajat Saima Mändi ning Saaremaa vabatahtlikku merepääste seltsi koosseisus Maidu Lempu, Tarmo Mägi ja Koit Kull.

Aasta sotsiaaltöötajat, Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalhoolekande spetsialisti Reelika Murdu iseloomustati aga kui usaldusväärset ning väga kõrge eetika ja moraalitunnetusega sotsiaaltöötajat, kes on võitnud paljude klientide usalduse keeruliste juhtumite lahendamisel. Murd toimetab maakonnaüleselt ja on professionaalina abistanud kogu Saaremaa hättasattunud inimesi.

Lisaks tunnustati Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalnõunikku Monika Sarapuud, Muhu hooldekeskuse hooldusjuhti Õie Rauka ja Muhu valla koduhooldustöötajat Aili Õiget. Eraldi tänati ka kõiki Saaremaa tervisenõukogu komisjoni ning tehniliste abivahenditega ja nendega seotud teenuste osutamise kohaliku ekspertkomisjoni liikmeid.

Piduliku osa lõpetuseks ütles Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters, et nii tema kui ka maavanem hakkavad tuleval aastal tegelema bodybalance’iga (keha tasakaalu treening – toim). Meeleolukas repliik tulenes asjaolust, et Peeters sattus natuke kimbatusse treeninguliikide, millega Kaali koolis on võimalik tegeleda, ingliskeelsete nimetuste hääldamisega.

Print Friendly, PDF & Email