VALLAVALITSUSE ISTUNG

Istung toimus 3. novembril.

Maakorralduslikud toimingud

Määrati Kaarmise, Maleva ja Sepa külas riigi omandisse jäetavate maaüksuste lähiaadress ja sihtotstarve.

Määrati Mõnnuste ja Vendise  külas riigi omandisse jäetavate maaüksuste lähiaadress ja sihtotstarve.

Määrati lähiaadress Muratsi küla Tõlli katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele.

Määrati lähiaadress Keskranna küla Henri katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele.

Tunnistati kehtetuks Kaarma vallavalitsuse 10.05.2005 korraldus nr 264.

Projekteerimistingimused

abihoone projekteerimiseks eraisikule Karujärve tee 5 Kärla alevikus;

elamu ja abihoonete projekteerimiseks eraisikule Alliku mü Praakli külas.

Ehitusloa andmine

elamu laiendamiseks eraisikule Malle tee 21, Mändjala külas;

elamu ehitamiseks eraisikule Laisenurga mü Praakli külas;

elamu ehitamiseks eraisikule Kadaka mü Tahula külas.

Õigusvastaselt võõrandatud maa kompensatsiooni määramine

Määrati kompensatsioon Kuuse külas asunud endise Kuuskmetsa talu maade eest.

Muud küsimused

Vaadati läbi ja otsustati esitada vallavolikogule seitsme määruse/otsuse eelnõud.

Määrati valla lumetõrjetööde piirkonnad.

Muudeti osaliselt vallavalitsuse 13.10.2015 korraldust nr 597.

Kinnitati valla raamatukogude ja Kärla spordihalli tasuliste teenuste hinnad.

Paluti SOL-il esitada täpsem 2016. aasta üldkulude jagamise selgitus Lääne-Saare vallale.

Arutati maanteeameti taotlust maaüksuse jagamiseks ja tasuta võõrandamiseks Lümanda külas.

Arutati Lümanda kooli taotlust tööõpetuse klassi uute vahendite soetamiseks.

Istung toimus 10. novembril.

Riigihanked

Otsustati korraldada lihthange lumetõrjetööde korraldamiseks 1.12.2015 kuni 30.04.2016.

Kinnitati hanke “Lääne-Saare valla investeerimislaen” tulemused.

Projekteerimistingimused

elamu ja abihoonete projekteerimiseks eraisikule Loopaelase mü Muratsi külas;

hoone ümberprojekteerimiseks Mõisa mü Koidu külas.

Ehitusloa andmine

puurkaevu rajamiseks eraisikule Pihlaka mü Nasva alevikus.

Maakorralduslikud toimingud

Määrati lähiaadress ja sihtotstarve Karida küla Metsa katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele.

Määrati uus sihtotstarve Muratsi küla Lahe katastriüksusele.

Õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimismenetlus

Määrati kompensatsioon Kotlandi külas asunud endise Lembitu talu maade eest.

Määrati kompensatsioon Riksu külas asunud endise Aida talu maade eest.

Määrati kompensatsioon Koimla külas asunud endise Kaasiku talu maade eest.

Muud küsimused

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest tähtajaliselt Aste aleviku Vana-Sarapiku 2 ja Mändjala küla Kuunari tee 3 kinnistu omanikud.

Kinnitati Aste põhikoolist väljamüüdava lõuna maksumuse jaotus.

Kinnitati tegevus- ja arengutoetuse hindamisrühma ettepanek mittetulundusliku tegevuse toetuse maksmiseks.

Arutati külavanema statuuti ja toetamist/motiveerimist.

Arutati SA Lääne-Saare Kultuur toetuslepingut.

Andrus Lulla, vallasekretär

 

Print Friendly, PDF & Email