Vähipüüdjad vaidlustasid karmi karistuse (6)

Kuressaare kohtumajas arutati eile kahe saarlase kaebust keskkonnainspektsiooni poolt neile 10. septembril väärteo asjas määratud otsuste peale.

Elukaaslasi süüdistati selles, et 3. augustil kella 18 ajal läksid nad Võlupe jõe suudmealale vähki püüdma. Kesköö paiku sattusid nad keskkonnainspektorite huviorbiiti, kes tuvastasid, et Katrele väljastatud kolmepäevane vähiluba hakkab kehtima alles samal päeval kell 15, Andil polnud aga üldse vähiluba. Nende kotis olnud 126 elusat vähki võeti kaasa ja külmutati hiljem asitõenditena. Samuti konfiskeeriti kolm püügil kasutatud vähimõrda, mis olid Katre isikukoodiga varustatud, ja kaks vähinatta, mis ei vajagi tähistust. Järgmisel hommikul mõõtsid keskkonnainspektorid vähid üle ja selgus, et osa vähke olid alamõõdulised. Lubatud 11 sentimeetrist jäi osal isenditel sentimeeter või pool puudu.

Püüdjad tekitasid oma ebakorrektse käitumisega 3260 eurot keskkonnakahju, lisaks määrati mõlemale vähipüüdjale 600 eurot trahvi.

Kaebuse esitajad ei nõustunud neile süüks pandud keskkonnakahju tekitamisega ja soovisid ka neile määratud trahvide tühistamist või osalist vähendamist.

Otsus kuulutatakse välja 10. detsembril.

Print Friendly, PDF & Email