PRIA võitis kohtus valda (3)

PRIA jäi vaidluses Atla sadama rahastamise üle Tartu ringkonnakohtus võitjaks.

Üleeile avalikustatud otsuses jättis ringkonnakohus muutmata Tartu halduskohtu otsuse, milles anti õigus PRIA-le, kes jättis Lümanda vallale välja maksmata osa Atla sadama rahastuseks lubatud rahast. Täpsemalt 9200 eurot, mis oli PRIA hinnangul mitteabikõlblik ega kuulunud väljamaksmisele.

Lümanda vallavalitsuse vaide jättis PRIA rahuldamata. Vaideotsuse kohaselt oli vallavalitsus rikkunud riigihangete läbiviimise põhimõtteid, teinud põhjendamata hinnaga kulutusi ning esitanud ebaõigesti andmeid sadama mahtude ja mõõtühikute kohta.

Print Friendly, PDF & Email