Lõmalas möllas Sügistorm 2

TORMISEL MEREL: Sügistorm 2 päästeharjutus merel. Pildile jäi päästetavana Jana Palits. Kiirpaadi roolis on piirivalvelaeva Valve pootsman Mati Raamat ja valgust näitab õppuste koordinaator Žanna Kreštšenko. TAMBET ALLIK

TORMISEL MEREL: Sügistorm 2 päästeharjutus merel. Pildile jäi päästetavana Jana Palits. Kiirpaadi roolis on piirivalvelaeva Valve pootsman Mati Raamat ja valgust näitab õppuste koordinaator Žanna Kreštšenko.
TAMBET ALLIK

Laupäeval ja pühapäeval sai Lõmala sadamas teoks erinevate asutuste ja ametkondade koostööõppus Sügistorm 2.

“Õppuse korraldas MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts koostöös politsei- ja piirivalveametiga. Selline navigatsioonihooaja lõpetamise ühis-

õppus toimus meil teist korda ja plaanis on sarnaste õppustega jätkata ka edaspidi,” ütles Kuressaare piirkonnapolitseinik Žanna Kreštšenko, kes on vabatahtlike merepäästjate tegevuse koordineerija Saare maakonnas.

Õppuse korraldusmeeskonda kuulusid tema sõnul lisaks PPA-le Kuressaare päästekomando, Kaitseliit ja naiskodukaitse meditsiinirühm. Õppuse planeerimisse ja selle läbiviimisse olid kaasatud PPA poolt tunnustatud merepääste koolitajad ja instruktorid. “Marge Kohtla, Eimar Täht, Robert Aasa ja Martin Roostar korraldasid kohapeal erinevaid ülesandeid kõikidele merepääste üksustele ja hindasid nende täitmist,” rääkis Kreštšenko, tunnustades abilisi.

Õppuse käigus harjutati merepääste üksuste valmisolekut ja professionaalsust otsingu- ja päästetöödel, ka erinevate asutuste omavahelist operatiivset sidepidamist ning pandi proovile teadmised esmaabi andmisest ja nende praktikas rakendamise oskused, aga harjutati ka hädasolijate ja kannatanute abistamist.

Õppusel osales 95 inimest. Võistlejad pidid täitma kaheksa ülesannet: otsingu ja pääste teostamine nii merel kui ka laiul, kannatanute päästmine päästeparvelt, õiguserikkumise ohjeldamine ja kannatanute abistamine rannapeol, tulekahju kustutamine väikesaarel, esmaabi osutamine kannatanutele laeval toimunud põlengus, veesõiduki pukseerimine, otsingumeetodite rakendamine ja tegevus kaldapealses medpunktis.

“Õppust võib lugeda kordaläinuks, sest kõik seatud eesmärgid said saavutatud ja koostöö toimis,” märkis Kreštšenko. “Eks alati leidub tagantjärele vaadates momente, mis võinuks veelgi paremini laabuda, aga õppuse eesmärk ongi oskusi lihvida. Korraldame selliseid koostööõppusi selleks, et hädasolijale oleks kiire abi osutatud parimal võimalikul moel. Arvestades sellega, et Saaremaale abi saabumine lisajõudude näol võtab aega, peame eelkõige olema valmis erinevate olukordade lahendamisega siin ise koostöös toime tulema,” rõhutas ta.

Print Friendly, PDF & Email