REPLIIK: Töö palgaks kogemused? (17)

Minu kirjakasti potsatas meil, mille sisu on järgmine: “Kas on võimalik, et teie õpilased teevad meie firma (detailid jätan avalikustamata – M. J.-V.)… kujunduse? Töö tuleks teostada grafitina. Ilmselt on vaja osaliselt kasutada aerograafi. Manuses on foto, millel on märgitud koht (peaks mainima, et see ei ole üldsegi tavapärane, tegu ei ole ruumi ega maja seinaga – M. J.-V.), kuhu kujundust soovime. Meie poolt on materjalid, teie õpilased saaksid eneseteostamiseks võimaluse ja kogemused. Palun saatke meile kavandid, millest me valime parima välja.”

Pean veel mainima, et tegu ei ole õppetöö käigus tehtava projektiga, mida saaks lõimida erialaõpingutega, ja sellest on teadlik ka klient.

Saan aru, et võimalused ja kogemused on olulised näitajad, aga millal saadakse aru, et kujundamine on ka töö ja selle eest tuleb maksta?

Pakkusin õpilastele välja võimaluse eneseteostamiseks ja kogemuste saamiseks tööd teha, mille peale üks õpilane arvas, et ta ei maksa sel kuul üüri, vaid ütleb korteriomanikule: “Sel kuul ma üüri ei maksa, kuna sa said kogemuse, kuidas omada üürnikku.”

Maila Juns-Veldre, Kuressaare ametikooli disaini õppesuuna juhtõpetaja

Print Friendly, PDF & Email