Kaitsealune jõesilm sai Lõve jões korralikud elutingimused (5)

Foto: Tambet Allik

Foto: Tambet Allik

Lõve jõe suudmealal on lõppemas süvendustööd, millega tagatakse jõesilmule ja rannikumere mageveekaladele rändevõimalus jões asuvatele kudealadele.

Projekti eestvedaja, MTÜ Laidevahe Loodus juhatuse liige Kalev Au ütles, et veekogude puhastamisel eemaldati umbes 16 000 m3 setteid. MTÜ Laidevahe Loodus kodulehe andmetel puhastatakse Laidevahe ja Oessaare lahte ühendav vooluveekogu, osaliselt Oessaare laht ja Lõve jõe suue.

Lõve jõele rajatakse kaks kudeala jõesilmule ja üks kärestik. Tulemusena tagatakse jõesilmu populatsiooni säilimine. Lisaks paranevad Lõve jõe, Laide vahe ja Oessaare lahe ökoloogiline seisund ja potentsiaal kalastiku elupaigana.

Saaremaa suuremate jõgede hulka kuluv Lõve jõgi on Euroopa Liidus kaitstavale jõesilmule kudemisalaks. Paraku on jõe Oessaare lahe suudmeala madal, mis piirab kalade pääsu kudealadele ning muudab kalastiku järjest liigivaesemaks.

Lisaks on probleemiks Lõve jõe suudme täitumine setetega ja kinnikasvamine. Keskkonnaministeeriumi programm “Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine” toetas Lõve jõe suudmeala puhastustööde projekti 200 000 euroga.

Print Friendly, PDF & Email