Vilsandil ollakse hädas teematerjali hankimisega (3)

Kihelkonna vald taotleb keskkonnaametilt luba Vilsandi saarel puistematerjali kaevandamiseks, sest vastasel korral tuleb väikesaare teede kordategemiseks vedada läbi mere arutu hulk koormaid tee-ehitusmaterjali.

Kihelkonna vallavanema Raimu Aardami sõnul kulub Vilsandi teetöödeks enam kui 4000 m3 materjali, mille viimiseks saarele läbi mere tuleks Käkisilma edasi-tagasi läbida 800 korral.

Samas oleks kogu ehitusmaterjal võimalik saada vallale kuuluvatelt Koolinuka ja Koolipapa kinnistult, millist varianti peavad mõistlikuks nii spetsialistid kui ka saare kogukond. Et kinnistutel on osaliselt registreeritud poollooduslike koosluste ehk kadastike levikuala, jättis amet oktoobris kaevandmiseks nõusoleku andmata.

Vald leiab aga jätkuvalt, et puutumatuid kadastikke on Vilsandis laialt, laevaga puistematerjali kohaletoomine on aga sellekohaste sadamate puudumisel võimatu ning kohalevedu läbi mere loodust koormav ja väga kallis.

Keskkonnaameti Hiiu-, Lääne- ja Saare regiooni juhataja Kaja Lotman ütles, et ka valla uus taotlus jääb praegu kooskõlastuseta, sest seda ei võimalda maapõueseadus ja ka Vilsandi rahvuspargi kaitse-eeskiri. “Praegu me lihtsalt arutame seda, aga kohe ei saa kindlasti midagi, selleks on vaja seaduse muudatust,” sõnas Kaja Lotman. Tema sõnul on rahvuspargi eeskirja sisseviimisel muudatus, mis võimaldaks Vilsandi avalike teede jaoks kasutada saarelt pärit kruusa. Ka väikesaarte esindajad on proovinud saartele väikesaarte seaduse kaudu kaevamise osas erisust teha. Selle aasta algul tellis vallavalitsus osaühingult Klotoid Vilsandi saare teede teetööde kirjeldused, mille kohaselt on saare Sadama, Majaka, Küti ja Käkisilma tee jaoks vaja kokku 3770 m3 puistematerjali. Sellele võib lisanduda veel võimalik tulevane 1,4 km Põhjakalda tee materjalivajadusega 650 m3.

 

Print Friendly, PDF & Email