LUGEJA KÜSIB

Kui välislähetusse suunduva isiku lennuk väljub 20.45 Tallinnast, kas peab arvestama päevaraha ka selle päeva eest, millal lennuk väljub?

 Vastab tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Kool:

Töölepingu seaduse kohaselt reguleerib töölähetusega kaasnevate kulude hüvitamist ja välislähetuse päevaraha tingimusi ja miinimummäärasid vabariigi valitsus oma määrusega.

Valitsuse määruse “Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord” § 4 lõike 2 kohaselt makstakse välislähetusse väljasõidu päeva eest päevaraha, kui välisriiki suunduv sõiduk väljub hiljemalt kell 21.

See tähendab, et olukorras, kus lennuk väljub 20.45, on tööandjal kohustus päevaraha maksta. Kui aga lennuk väljuks näiteks 22.45, siis selle päeva eest päevaraha maksmise kohustust ei ole.

Print Friendly, PDF & Email