Laimjala soovib arenguks laenata 400 000 eurot (5)

Laimjala valla eelarvestrateegia (2016–2019) kohaselt plaanitakse järgmise kahe aasta jooksul investeerida valla teedesse, koolimaja renoveerimisse ja rahvamaja katuse uuendamisse. Investeeringud on kavas teha laenu arvelt. 2016. aastal on plaanis võtta kohustusi 330 000 euro ja 2017. aastal 100 000 euro eest. Sellega kasvaks valla netovõlakoormus 2017. aastaks eeldatavalt 55,7% peale. Netovõlakoormuse ülemmäär on 60%.

Laimjala vallavanem Vilmar Rei ütles Saarte Häälele, et Kahtla lasteaed-põhikoolis on plaanis renoveerida paar klassiruumi. “Oleme niimoodi klassikaupa praegu läinud,” lisas Rei. Mõned klassiruumid ja ka kooli aula said remonditud sel suvel.

Rahvamaja katuse renoveerimine on aga töö, mis tuleb mingil ajal ette võtta, kuna praegu katab maja vana eterniitkatus, tõdes vallavanem. Ta lisas, et uusi teelõike on Laimjalas üritatud mustkatte alla viia üldjuhul kahe aasta tagant.

Laenu võetakse Rei sõnul vastavalt sellele, kuidas tööd peale tulevad. Ta toonitas, et jooksvateks kuludeks vald laenuraha ei kasuta, ainult investeeringuteks.

Eelarve strateegias on kirjas, et Laimjala vald on jätkusuutlik ja valla maksevõime on piisav selleks, et tagada kohustuste katmine ja ühtlasi ka olemasolevate teenuste osutamine senises mahus. Samas on välja toodud, et valla eelarve on suhteliselt pingeline ja võimaldab uusi investeeringuid teha või uusi teenuseid pakkuda piiratud ulatuses.

Vilmar Rei selgitas, et sõnastus “pingeline eelarve” viitab eelkõige sellele, et väikesel vallal on ikka iga euro arvel.

Laimjala vallas elab 709 inimest, kellest tööealine elanikkond moodustab 66,1%.

Print Friendly, PDF & Email