Triigi sadamas tehakse põhjalik uuenduskuur (8)

AS Saarte Liinid saab seitsme sadama rekonstrueerimistöödeks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (ÜF) 8,9 miljonit eurot, millest üks osa läheb Leisi vallas asuva Triigi sadama põhjalikuks uuendamiseks.

Sadamas on plaanis parvlaevakai põhjalik rekonstrueerimine, süvendustööd, ühe uue kaldarambi ehitus ja olemasoleva rambi rekonstrueerimine. Lisaks kavandab Saarte Liinid rajada sadamasse nõuetele vastava slipi väikelaevade veeskamiseks ja uued WC-d avalikuks kasutamiseks ning remontida sadamahoone.

Kõnealusteks töödeks on koostatud projekt “Avaliku liiniveo teenindamiseks riigi sadamate rekonstrueerimine” kogumaksumusega 10,5 miljonit eurot, millest ÜF-i toetus moodustab 85%.

Triigi sadama tööde maksumus on 1,64 miljonit eurot ja ehitus peaks toimuma märtsist 2016 kuni aprillini 2017.

Projekti raames uuendatakse lisaks Triigile Heltermaa, Rohuküla, Sviby, Sõru, Naissaare ja Kihnu sadam.

Print Friendly, PDF & Email