VOLIKOGUS

Lääne-Saare vallavolikogu 12. oktoobri istungil osales 18 volinikku, puudus 1 volinik. Päevakorras oli 12 punkti.

 • Lääne-Saare valla eelarvestrateegia 2016–2019 suunati II lugemisele ja vastuvõtmisele koos parandusettepanekutega.
 • Tunnistati osaliselt kehtetuks Mullutu küla Hiiepõllu detailplaneering.
 • Otsustati mitte algatada Kuusnõmme külas Ranna detailplaneeringu koostamist.
 • Kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu arvati Taritu raamatukogu juhataja Urve Vakker.
 • Lääne-Saare valla jäätmehoolduseeskiri suunati II lugemisele ja vastuvõtmisele.
 • Kinnitati Lääne-Saare valla arengukava 2015–2023 (2030).
 • Anti nõusolek Karala Külamaja kinnistu rendilepingu pikendamiseks kuni aastani 2035.
 • Kinnitati Lääne-Saare valla eelarvestrateegia 2016–2019.
 • Kinnitati Lääne-Saare valla terviseprofiil 2015.
 • Lääne-Saare valla ehitusmääruse eelnõu suunati II lugemisele ja vastuvõtmisele.

Info korras:

 • anti 2015. aasta eelarve 9 kuu ülevaade;
 • räägiti volikogu komisjonide töökorraldusest;
 • vallavanem tutvustas spaahotelli Saaremaa Valss hotellikorpuse ostmise läbirääkimiste tulemusi ja esitas eelnõu “Kinnisvara soetamine”;
 • vallavanem selgitas laenu võtmise vajadust ja esitas eelnõu “Rahaliste kohustuste võtmine”.
 1. Tunnistati kehtetuks:

1) Kaarma vallavolikogu 22.09.2010 määrus nr 11 “Kaarma valla terviseprofiili vastuvõtmine”;

2) Lümanda vallavolikogu 2.05.2011 määrus nr 39 “Lümanda valla terviseprofiili heakskiitmine”.

Lääne-Saare vallavolikogu 19. oktoobri erakorralisel istungil osales 17 volinikku, puudus 2 volinikku. Päevakorras oli 2 punkti.

 • Omandada Kuressaare linnas Kastani tn 20 kinnistust (katastritunnusega 34901:010:0283), 8350/14459-suurune mõtteline osa ehk spaahotelli Saaremaa Valss hotellikorpus, restorani 2-korruseline osa ja hoone teenindamiseks vajalik maa, ostuhinnaga 950 000 eurot.
 • Lubada vallavalitsusel võtta laenu kuni 1 270 000 eurot. Laenusummat kasutada Kuressaare linnas Kastani tn 20 kinnistust (katastritunnus 34901:010:0283) 8350/14459-suuruse mõttelise osa omandamiseks ja Kärla kultuurimaja ehitamiseks.

Kaire Müür, õigusnõunik

Print Friendly, PDF & Email