Investeeringu mitu tahku

Kooliaasta teine veerand algas Orissaare gümnaasiumi ja Orissaare muusikakooli rekonstrueeritud hoone avamisega. See oli pidupäev, millel on kõrge hind. Selle aasta jooksul suureneb Orissaare valla laenukoormus kuni 900 000 euro võrra (834 353 eurot koolihoone rekonstrueerimine, 65 647 eurot Muhu hooldekeskuse laenu refinantseerimine).

Võin kinnitada, et Orissaare vallavolikogu ei langetanud laenuvõtmise otsuseid kergekäeliselt. Tõsi, see investeering on tehtud teiste valdkondade arendamise arvelt. Haridusasutused on omavalitsuse süda, mille puudumisel lahkuvad lastega pered. Kui elanikkond väheneb, ei ole enam vajadust kergliiklusteede ega arendatud sadama järele, sest ei ole inimesi, kes neid kasutaks. Praegu suudab Orissaare gümnaasium oma tööka kollektiivi ja nüüdisaegsete digivahenditega pakkuda noortele konkurentsivõimelist haridust.

Gümnaasiumihoone rekonstrueerimistööde tulemusena sai uued ruumid ka Orissaare muusikakool. Seni toimus muusikakooli õppetöö lasteaia, kultuurimaja, õpilaskodu, gümnaasiumi ja nüüdseks endise muusikakooli ruumides. Hindan muusikakooli personali mõistvat suhtumist ja töökaid käsi. Arvestades valla keerulist finantsolukorda, otsustasid nad vana mööbli ise üle värvida.

Loomulikult vajavad investeeringuid ka teised hallatavad asutused. Eelnevatel aastatel on neid tehtud ja tehakse võimaluste piires ka edaspidi. 2014. a renoveeriti lasteaia küttesüsteem ning kultuurimaja viidi vastavusse tuleohutusnõuetega ja toimus ka osaline ruumide nüüdisajastamine, 2015. a renoveeriti lasteaia ventilatsioonisüsteem ja kultuurimaja põrandad.

Marili Niits, Orissaare vallavolikogu esimees

Print Friendly, PDF & Email