DIREKTORI VEERG

Marjana-Prii

Kätte on jõudnud aastaringi nukraim aeg. Porikuu, kõdukuu… Päevad on lühikesed, ööd pikad ja külmad. Eestlaste rahvakalendris on just see aeg mõtiskluste ja meenutuste aeg. Hingedeaeg. Aeg, kui uskumuste järgi külastasid esivanemate hinged oma kodukohta. Nende tee valgustamiseks süüdati tuled, söögilaud jäeti kaetuks.

 

Tänapäeval hingede rändamisse enam nii väga ei usuta, sageli pole olemas põlistalugi, kuhu esivanemate hinged tulla saaksid. Aega pimedatel õhtutel mõtisklemiseks on aga siiski ka praegu. Mõtisklegem siis.

Pangem kinni televiisor ja arvuti, võtkem peast kõrvaklapid ja pangem lauale nutitelefon. Mõtisklegem elu põhiväärtuste üle: mõelgem armastusest, tõest, ilust, hoolivusest, turvalisusest, elu kestlikkusest. Mõtisklegem selle üle, kui hea, külluslik ja turvaline on meie elu võrreldes mõne muu paigaga siin maailmas. Või meie endi eluga siinsamas Saaremaal aastakümneid tagasi. Osakem seda hinnata!

Mõtisklegem selle üle, kas meist igaühe panus nende väärtuste elluviimiseks on piisav, kas me oma igapäevategemistes lähtume neist. Ja mida saaksime teha veelgi paremini, et meil siin ilusas, soojas ja uuendatud keskkonnaga  Orissaare gümnaasiumis oleks veelgi kodusem ja lahedam olla.

Ühtlasi tuletagem ka meelde Orissaare gümnaasiumi põhiväärtusi:

  • austus enese ja teiste vastu
  •  soov ja oskus teha koostööd
  •  loovus ja algatusvõime
  •  turvalisus

Marjana Prii, Orissaare gümnaasiumi direktor

Direktori kiitused

Kiitus meeskondlikult saavutatud heade tulemuste eest kooli esindamisel:

II koht maakondlikul jalgpallivõistlusel ja edasipääs vabariiklikele võistlustele:

Sten Olle Rei, Hermo Laidmaa, Danel Tiitma, Siima Sander Pärn, Karl Rander, Martin Mägi, Joonatan Johanson, Tõnn Kaspar Pärn, Kristofer Kollo.

III koht vabariiklikel tuletõrjespordivõistlustel gümnaasiumide arvestuses:

Jaana Kauber, Kairi Laidmaa, Keith Saarkoppel, Elari Rei, Marek Rei, Kardo Liitmäe.

Tublilt esinesid ka 8. klassi võistlejad, kes saavutasid 4. koha vabariigis:

Karmen Kaljuste, Kristiina Kesküla, Diiter Õun, Sairos Adams, Uku Pokk, Martin Mägi.

Kiitus õpilaste eduka juhendamise eest järgmistele õpetajatele:

Kai Paasoja, Maret Aardam, Margo Rüütel, Orissaare tuletõrjekomando juhataja Peeter Rumm.

Orissaare gümnaasiumi direktori kiitused oktoobrikuus:

Avaldan kiitust kooli eduka esindamise eest A. Mälgu 115. sünniaastapäevale pühendatud mälestusüritusel:

Uku Pokk – laureaat

Martin Mägi – eripreemia.

Maakondlikul ettelugemispäeval

Liisa-Katariina Sünter – 1. koht.

Marjana Prii, Orissaare gümnaasiumi direktor

 

I õppeveerandi tulemused

2015/16. õppeaasta I veerand on kiiresti möödunud ja rõõm on kõigil, kes saavad oma töö tulemustega rahul olla.

Eriti hea meel on aga nende õpilaste üle, kes on õppinud ainult väga headele hinnetele, ja ka nende üle, kes tavapärase tubli õppetöö kõrvalt jõudsid oma teadmisi ja oskusi arendades kooli esindamas käia ja tulid tagasi tublide tulemustega.

EDU märk väga hea õppetöö tulemuste eest:

2. klass: Hindrek Ansper, Anete Aus, Elisabeth Ige, Ragnar Kurg, Ilmar Vidres Kütt, Sandra Leht

3. klass: Anette Ige

4. klass: Kätriin Kald, Liisa Katariina Sünter (+ kiitus kooli eduka esindamise eest (I koht) maakondlikul ettelugemispäeval), Lissel Lee Tamtik

5. klass: Gregor Andreas Amelkin, Meriliis Kivimägi, Eliis Kurvits, Triinu Rajanok, Sandra Stahhiv

6. klass: Hiie-Helena Sünter (+ tänu kooli esindamise eest maakondlikul õpioskuste olümpiaadil), Helena Teesalu

7. klass: JohannaNõukas, Saara Väli

8. klass: Lisell Reinmets

Hilde Kurg, Orissaare gümnaasiumi õppealajuhataja

 

Print Friendly, PDF & Email