Väljastatud on 71 sundkindlustuse makseteadet (5)

Eesti liikluskindlustuse fond on kahe novembripäevaga väljastanud umbes 3000 makseteatist kindlustusmakse tasumiseks, neist 71 on läinud Saaremaale.

“Esimesed makseteatised väljastame siis, kui sundkindlustuse algusest on möödunud 30 päeva,” selgitas Eesti liikluskindlustuse fondi juhatuse liige Lauri Potsepp Saarte Häälele. Osa sõidukite puhul, mis täna on sundkindlustatud, pole see 30 päeva veel möödunud.

Tagamaks võimekust vastata klientide kõnedele, väljastab fond makseteatisi osade kaupa. Seetõttu ei ole osa sõidukiomanikke, kellel sundkindlustuse algusest möödus 30 päeva 31. oktoobril, makseteatist veel saanud.

Sundkindlustus käivitus enam kui aasta tagasi ehk 1. oktoobrist 2014. Kuu tagasi jõudis kätte see tähtaeg, mil suurel hulgal sõidukitel möödus viimasest kehtivast liikluskindlustuse lepingust 12 kuud ja seetõttu tekkis sundkindlustus.

Juulis oli sundkindlustuse ohus 50 000 sõidukit. Sundkindlustuse sai neist umbes 28 400 ja tänaseks on neist sundkindlustus umbes 19 800-l. Neist 50 000-st oli suvel Saaremaa sõidukeid 4% ehk 2000. “Võib arvata, et see suhtarv on jäänud samaks ehk praegu on Saaremaa sõidukeid sundkindlustusega 800,” sõnas Potsepp.

Kokkuvõtvalt nentis liikluskindlustuse fondi juht, et sundkindlustusega sõidukite arv väheneb. “Umbes pooled neist, kes on sundkindlustuse saanud, sõlmivad liikluskindlustuse lepingu. Enamik on sõidukiomanikud, kes sõidukit kasutavad ja liikluskindlustus on sõlmimata jäänud kogemata,” lisas ta.

 

Print Friendly, PDF & Email