Meie Maa kaotas kohtus (8)

Kohus mõistis ajalehte Meie Maa väljaandvalt OÜ-lt Saaremaa Raadio välja ligi 600 eurot firmale, mille kaudu endine kaastöötaja Arvi Tapver ajalehele lugusid kirjutas.

OÜ Sadhana nõudis Saaremaa Raadiolt 1100-eurose võlgnevuse tasumist. Sadhana juhatuse liikme Arvi Tapveri sõnul osutas tema firma teenust, mis seisnes Meie Maale ajakirjanduslike lugude kirjutamises. Kui varem, alates 2013. aasta augustist oli nende eest korrektselt tasutud, siis 2014. aasta septembris esitatud arve jäi tähelepanuta.

Saaremaa Raadio selgitas esialgu kohtule, et nende ja Sadhana OÜ vahel pole mingisugust lepingut, millest tuleneks kohustus tasuda Arvi Tapveri tehtud ajakirjandusliku kaastöö eest.

“Ajalehele Meie Maa teeb kaastööd artiklite näol rida inimesi, kes teevad seda tasuta. Seepärast ei tasustata ka Arvi Tapverit,” selgitas Saaremaa Raadio. Samas lisati, et väljakujunenud tööpraktika kohaselt oli nii, et kui autor esitas toimetusele artikli ja see avaldati lehes, hindas seda peatoimetaja. Kui ta leides, et artikkel on tasustatav, määras peatoimetaja ka tasu. Peatoimetaja hinnangul oli Tapveri tehtud töö eest mõistlik tasu 595 eurot.

Teises kohtule saadetud selgituses märkis Meie Maa, et Arvi Tapveriga sõlmiti autorileping suuliselt. Kuna Arvi Tapver olevat soovinud autoritasu oma firma arvele, siis tuli Saaremaa Raadio talle vastu ja kandis autoritasu üle vastavalt esitatud arvetele.

“Polnud vahet, kas maksta autoritasu A. Tapverile või A. Tapveri firmale. Samas on Arvi Tapver esitatavatele arvetele sõnaselgelt kirjutanud “Arvi Tapveri Meie Maas ilmunud ajakirjanduslikud tööd”. Seega on töö tegija Arvi Tapver, mitte OÜ Sadhana. Ometigi pole olnud lepingulist suhet OÜ Sadhana ja Saaremaa Raadio OÜ vahel ning seda suhet pole hageja suutnud tõendada ei esialgse ega ka täiendavate tõenditega,” selgitas Meie Maa.

Arvi Tapver selgitas kohtule, et Saaremaa Raadio OÜ ei saa väita, nagu poleks maksjana teadlik olnud, et maksab Sadhana OÜ-le teenuse eest, sest maksja on saaja nime korrektselt maksekorraldustele kirjutanud.

Tapver lisas, et Saaremaa Raadio OÜ pole sõlminud temaga ka autorilepingut, mida eeldaks korrektne ajakirjanduses levinud tava. Tapveri sõnul on Meie Maa toimetuses seevastu tavaks hoopis osta teenust sisse juriidilistelt isikutelt ja vältida seeläbi töötajate pealt makstavat sotsiaalmaksu.

“Ka ajalehe Meie Maa peatoimetaja ja vastutav väljaandja osutavad firmale teenust oma äriühingute kaudu,” lisas Tapver. Tema sõnul olid kostja väited autorilepingu sõlmimise kohta tõendamata, sest autorileping peab olema sõlmitud kirjalikult.

Tapver märkis veel, et hoopis kostja ehk Meie Maa esindajad tegid talle ettepaneku maksta tasu firmale, kuna nii sai kostja maksude pealt kokku hoida.

Kohus leidis, et esitatud hagi on põhjendatud summas 595 eurot, mis tuleb kostjalt välja mõista. Otsus ei ole jõustunud, selle kohta võib 30 päeva jooksul esitada apellatsioonkaebuse.

Loe ka:

https://arhiiv.saartehaal.ee/2015/09/18/ajakirjanik-andis-meie-maa-kohtusse/

Print Friendly, PDF & Email