Linn pärib 36 hektarit maad (1)

Kuressaare linn võib saada pärandavarana Lääne-Saare vallast 36,6 ha maad, mis kuulus enam kui 20 aastat tagasi surnud naisele.

Kuressaare linnavalitsus taotleb Lääne-Saare vallalt tagasi Vendise külas asuvat 36,62 ha suurust maaüksust, mis notar Marika Leisi väljastatud pärimistunnistuse kohaselt kuulus 1992. a mais surnud Maimo Mägilale.

Notar Marika Leis rääkis, et kuna Maimo Mägilal ei olnud lähisugulasi ega pärijaid, kuid nõudeõigus on ikka veel üleval, siis on vastavalt pärimisseadusele pärija maaomaniku viimse elukoha kohalik omavalitsus, kes Maimo Mägila puhul oli Kuressaare linnavalitsus.

Leisi sõnul on seoses maareformi lõpuleviimisega tulnud viimasel aastal päevavalgele teisigi vanu pärimistoimikuid. “Selliseid pärimistoimikuid on mul menetluses päris mitmeid,” lausus notar.

Saarte Hääl päris Kuressaare linnavalitsusest, mida linn päranduseks saadava maatükiga peale kavatseb hakata, kuid eile vastust veel ei tulnud. Pressiesindaja Kristiina Maripuu palus küsimusele ammendava vastuse andmiseks ajapikendust, kuna linnasekretär on puhkusel ja linnapea töölähetuses.

Print Friendly, PDF & Email