Muusika meie hinges ja meie ümber

PARIM TUNA JA TÄNA: Sel aastal valiti Urve Vakker Saare maakonna parimaks maaraamatukoguhoidjaks, sama tiitli pälvi ta ka aastal 2005. GUNNAR FARDELIN

PARIM TUNA JA TÄNA: Sel aastal valiti Urve Vakker Saare maakonna parimaks maaraamatukoguhoidjaks, sama tiitli pälvi ta ka aastal 2005.
GUNNAR FARDELIN

Sellist nime kandis 28. oktoobril Taritus aset leidnud huvitav ja sisutihe koosviibimine üleriigiliste raamatukogupäevade raames.

Ürituse korraldas Taritu raamatukogu koos Taritu rahvamajaga. Lähtuvalt kestvast muusika-aastast olid kavas olnud kirjanduslikud teemad osavalt põimitud muusikaga. Motoks sobis hästi raamatukogu direktori Urve Vakkeri valitud saksa filosoofi Arthur Schopenhaueri ütlus “Kõik kunstid lähtuvad muusikast.”

Algul tutvustas Urve Vakker August Mälgu (kelle sünnist möödus tänavu 115 aastat) elu ja loomingut. Ettekanne oli haarav, mistõttu publik kuulas huviga. Selgus, et kirjaniku lemmikmuusika oli merekohin, mida ta oma koduõues istudes meelsasti kuulas, kasutades sellest saadud inspiratsiooni oma rannalugudes. Illustreeriva materjalina laulis Taritu memme-taadi ansambel C. Kreegi “Vaikne meri, tasa liigud” ja Aili Salong luges August Mälgu südantliigutava jutustuse “Meri”.

Järgmisena peatus Urve Vak­­ker põgusalt Albert Uustulndi (sünnist 90 aastat) nii kirjanduslikul kui ka muusikalisel pärandil ja ühislauluna kõlas “Saaremaa lipulaul”.

Fotograaf Gunnar Fardelin Gotlandi saarelt tutvustas muusikavideo abil Gotlandi folkloori ning näitas fotosid oma kodusaarest ja Saaremaal viibitud aegadest.

Memme-taadi ansambli juhendaja rääkis kohe-kohe valmivast uuest plaadist ja sellel olevatest lauludest. Plaadilauludest lauldi “Mu kodule” ja “Kord elas vana Mölder-Mats”. Üks plaat Taritu kandi folkloorsete lauludega on ansamblilt juba ilmunud, samuti laulik ning hiljuti lisandus nendele tunniajaline film Kuressaare päevakeskuses toimunud kontserdist.

Kohvilauas end mõnusalt tundnud publik jäi üritusega väga rahule ja küsiti, millal jälle midagi sarnast toimub.

Erna Niit

Print Friendly, PDF & Email