Linnavalitsus tunnistas viga ristmikuhankel (9)

Kuressaare linnapea Madis Kallase sõnul tegi linnavalitsus protseduurilise vea, kui võttis 16. juunil vastu korralduse, millega otsustati läbi viia riigihange nn Slupi ristmiku ehituseks.

Linnavalitsus teatas eile Saarte Häälele, et riigihanke korraldamisele eelnes volikogu keskkonna- ja ehituskomisjoni esimehe, abilinnapeade ja linnavalitsuse ehitusnõuniku arutelu. Seal jõuti seisukohale, et Tallinna tänava rekonstrueerimistööde edasilükkumise tõttu on 2015. aastal otstarbekas ümber ehitada Slupi ristmik kui Kuressaare linna oluline liiklussõlm.

Madis Kallas selgitas, et 18. juunil toimunud linnavolikogu istungil pidanuks linnavalitsus saama loa riigihanke väljakuulutamiseks ja Slupi ristmiku ehitustööde rahastamiseks 2015. aasta eelarves Tallinna tänava jaoks ette nähtud summast.

Linnapea lisas, et volikogu vastava otsuse puudumine on kahetsusväärne, ja kinnitas, et linnavalitsus on tekkinud olukorrast teinud oma järeldused ja edaspidi pööratakse õigusaktide menetlemisel juriidilistele aspektidele senisest veelgi rohkem tähelepanu.

Slupi ristmiku ehitustööd on korraldatud vastavalt seadustele, sest ehitaja leidmiseks viidi läbi riigihange ning enne lepingu sõlmimist esitati lisaeelarve eelnõu koos investeeringuobjektide muudatuste loetelu ja selgitustega linnavolikogule.

Madis Kallase sõnul saab volikogu anda oma hinnangu linnapea ja linnavalitsuse tegevusele Kuressaare elanike jaoks olulise objekti ehitustööde korraldamisel reedel, 30. oktoobril toimuval erakorralisel istungil.

Print Friendly, PDF & Email