Leisi vallal viimane kolemaja pinnuks silmas (3)

Karja mõisa lähedal asuv mitmekordne lagunenud hoone on valla viimane kolemaja, kus ettekirjutustega ei ole suudetud probleemi lahendada.

Ülejäänud kuus-seitse objekti on Leisi vallavanema Ludvik Mõtlepa sõnul lammutatud, neist viimane sel suvel Oitmel.

Vallavanema sõnul on omanikuga aastaid peetud läbirääkimisi, kuid tulemusteta. Olukorda ei ole muutnud ka märgukirjad ja ettekirjutused. “Ettekirjutuste eesmärk oli piirata kohe ehitisse sisse- ja juurdepääs, muuta hoone ohutuks või lammutada,» täpsustas Mõtlep. Ta tõdes, et osaliselt on hoonet ka lammutatud, kuid ohtlik on see endiselt.

Praeguseks on jõutud nii kaugele, et omanik pakub kinnistut, kus kolemaja peal, vallale müügiks. Novembrikuus otsustab volikogu, kas vald ostab hoone eesmärgiga see lammutada. “Lammutamise kulu on see, mis teeb otsustamise raskeks,” tõdes Mõtlep. Tema sõnul oleks see kiireim lahendus, kuid tähendaks vallale üle 50 000 euro suurust kulu.

Muud lahendused nõuavad aga aega. “Teades eraomanduses olevate ehitistele sundtäitmise või sunniraha määramise, õigemini selle väljanõudmise keerukust, mis praktikas tähendab pikki kohtuvaidlusi, siis kiiret lahendust sellele probleemile ei tule,” selgitas Ludvik Mõtlep.

Esialgu oli hoone mõeldud Karja sovhoosi kontor-klubi rajamiseks. Põllumajandusreformi käigus tuli see üle Leisi vallale. Kuna vallal seda hoonet vaja polnud, müüdi see maha, rääkis Mõtlep. Ostja soovis sinna rajada spaahotelli, kuid eskiisjoonistest Mõtlepa sõnul palju kaugemale ei jõutud. Maja vaid lammutati osaliselt.


ANNA TEADA

Hoone on kahel korral leidnud märkimist ka siseministeeriumi tellimusel väljatöötatud mobiilirakenduses “Anna teada”, millega inimestel on võimalus teavitada kohalikku omavalitsust silmatorganud heakorraprobleemidest. Alates 2015. aasta 1. veebruarist on omavalitsusi üle Eesti selle rakenduse kaudu heakorraprobleemidest teavitatud 1491 korral. Saaremaalt on selliseid teavitusi tehtud kümnel korral, vahendas rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja asetäitja Margus Lehesaar.

 

Print Friendly, PDF & Email