Teedehanke rahastamine läheb ekspertiisi (23)

Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees palub Slupi ristmiku teetööde rahastamisel tekkinud küsimustele selgitust rahandusministeeriumilt ja Saare maavalitsuselt.

Kuressaare linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Helle Kahm ütles, et revisjonikomisjoni teise poolaasta tööplaan on kinnitatud ja komisjon seetõttu teedehanke teemat eraldi luubi alla ei võta.

“Küll aga saan teha ettepaneku, et segaduse klaarimiseks tuleb küsida eksperthinnangut rahandusministeeriumist ja maavalitsusest, sest kindlasti peab linnapea karjääri huvides oma resümee puhta hoidma,” ütles Kahm. “Seesugused asjad mõjuvad, nagu me varem näinud oleme, väga valusalt. Praegusel juhul on asjad paraku korrast ära, sest volikogu otsust selle raha kasutamiseks ei olnud.”

Kahm teeb teedehanke kohta eksperthinnangute küsimiseks ettepaneku reedesel erakorralisel volikogu istungil revisjonikomisjoni esimehena, sest komisjon seda küsimust eraldi arutanud ei ole.

Küsimuse Smuuli ja Pika tänava ristmiku ehitustööde rahastamise seaduslikkusest tõstatas eelmisel neljapäevasel istungil lisaeelarve hääletamisel Reformierakonna fraktsiooni esimees Jaanus Tamkivi. Ta viitas, et kuigi lisaeelarve esimesel lugemisel otsustati Tallinna tänava rekonstrueerimiseks planeeritud raha kasutada Smuuli ja Pika tänava ristmiku ehk Slupi risti kordategemiseks ja see otsus ka kinnitati, ei olnud volikogu neljapäevaks täiendavat otsust vastu võtnud.

Järgmisel päeval teatas linnavalitsus, et on järginud seadust. Linnavalitsuse väitel võib kohalik omavalitsus vastavalt seadusele teha lisaeelarve eelnõu volikogule esitamisest kuni lisaeelarve vastuvõtmiseni eelnõus kavandatud väljaminekuid, kui nende tegemise tähtaeg saabub enne lisaeelarve vastuvõtmist.

Print Friendly, PDF & Email