MUHU UUDISED: Pime aeg, aga tulisema kiire oo ikka

Terit. Neh nüid kierti sie kelluaeg jälle tunni jägu teeseks ja õhta oo nii pime, et piab õues sõketsiga aama. Või neh, õigetõeste oo just paras aeg nüid tubasemaks jäeda. Suab nobesti otsevarrast aada, et enne talvet perele sojad sokid jalga suaks.

Ehkkid varsi oo sie lehekahutis kua puude otsast alla tuln ja taris kokku riisuda, sest talve alla jäen lehti muhulane easte ep kannata mitte. Juu sie oo ikka sie ilumiel, mis takka aab, et õue piab lume tulemise aaks kordas olema. Neh, ja kui lund ep tulegid, kus siis sie äbi ots, et märg lehepask õuepial lagas oo.

Aga kis tahab, võib ju peenemad näputüöd kua tiha. Ja kõege param tegemine oo ikka kampas tegemine. Ja kohti oo ju küll ning viel.

Alles mineva riede õpiti kampas Triinu ja Pireti tüöruumis vardakottisid tegema. Ja neh, nüid neljabe, kahekümne ühessandal, akatse Hellamoal jälle näpütüö neljapäävadega pihta. Ikka kellu viiest, nõnna kut oo paras vidust pidama akata.

Sedakorda akatse pihta pätimustrite roosimisega. Kis tahtvad kampa akata, siis uurige Tiina kääst täpsemaste järgi. Ja riide piaks ikka ise seltsi võtma ja äkist oo kellelgi kenasid pätimustrime kua. Ikka tasuks minnes vardakotti pista ja seltsi võtta.

Ja sie novembrikuu nähisse üldse ühna mitut laani üritusi täis olavad. Kuienda novembri keskomingu, kellu ühestteistmest pietse lasteaa saalis ää õbelussikapidu jälle. Ja muedugist tähistatse isadepääva kua.

Mardipääval tuleb Hellamoa külakeskusele külase Soaremaa muuseum. Nendel olla masu saa viiekümne vuastane juubel. Ja nii vanad asutust tahaks ühna nähe küll.

Ja kahekümne esimene november oo nii tiheli asju täis topitud, et sua mitte vahepial ändagid augu piale. Omingust poolt oo muuseumis karmoska õpituba. Pärast lõunat oo koorilauljatel taris üks Orisare reis ette võtta, sest sial pietse koorilaulu pääva. Ja õhta oo Hellamoa külakeskuses Külasema külaseltsingu kümne vuastase juubeli pidamine.

Kahekümne kahessandal novembril pietse Liiva koolimajas maakonna rahvamuusika pääva. Ja kolmekümnendal juba siis pannasse Liival kuuse tuled põlema.

Neh muhulane oo tark. Katsub selle pimeda aaga kole palju asju ää tiha, siis ep sua arugid, et väljas oo nii pime. Ka küllap oo sellega jäen, mis ma sii ette lugesi paergu. Piad ja mõtted ju liikuvad ja eluilmaskid ep tia, millal jälle mõni moekas mõte teguks suab.

Nõnna et kenad viinakuu lõppu ja talvekuu algust teitele. Ja olge siis ikka munuksed!

 

Print Friendly, PDF & Email