Mis saab uuel aastal Lauritsa varjupaigast? (4)

Antti Toplaan on paariminejate seas hinnatud kirikuõpetaja

Kuressaares on naiste ja laste varjupaigateenust peaaegu juba 15 aastat pakkunud Laurentiuse kogudus Kauba tänaval asuvas Lauritsas. Tulevast aastast asjade senine korraldus aga muutub. Mida see muudatus endaga kaasa toob, küsisime Laurentiuse koguduse õpetajalt Anti Toplaanelt (pildil).

Kuressaare linnavalitsus on kuulutanud välja hanked sotsiaalteenuste pakkujate leidmiseks. Erinevalt senisest soovib linnavalitsuse sotsiaalosakond pakkuda edaspidi mitmeid teenuseid linnale kuuluvas hoones, Pargi tn 2 asuvas endises lastekodu kivimajas. Sealsamas hakataks pakkuma ka laste varjupaigateenust.

Pean tunnistama, et praegune olukord on meie jaoks mõneti ootamatu. On ju meie pakutavad sotsiaalvaldkonna teenused Lauritsas kompaktselt koos ning asjade selline korraldus toimib hästi. Tundub aga, et linna sotsiaalosakonnal on teistsugune seisukoht. Kui nad soovivad teenuste pakkumiseks kasutada hoopis oma maja, on see muidugi nende valik.

Siiski tuleb tõdeda, et kuna linn tahab teenuseid pakkuda oma ruumides ja teha seda mitte ise, vaid mõne mittetulundusühingu kaudu, on selles korralduses nii palju määramatust, et meie inimesed selle peale välja ei lähe. Meie kogudus ei ole valmis osutama sotsiaalteenuseid mujal kui kogudusele kuuluvates ruumides. Seega me linna välja kuulutatud hankel tõenäoliselt ei osale.

Paraku ei ole ka see, et Laurits tuleval aastal naiste varjupaigana jätkab, praegu sugugi kindel. Meie leping varjupaigateenuse osutamiseks lõppeb 2015. aastaga, uus teenusepakkuja selgub aga riigihankel. Sel hankel on meil kavas kindlasti osaleda, aga hanget ennast ei ole veel välja kuulutatud. Loodetavasti tehakse seda selle kuu lõpus ehk sel nädalal või uue kuu algul.

Riigihanke tingimusi me praegu ei tea. Minu andmeil ei tohiks see, et Laurits kogudusele kuulub, sotsiaalministeeriumi jaoks probleem olla. On ju erinevad tegevused koguduse kui juriidilise keha sees lahus hoitud. Senised 15 aastat (laste ja naiste varjupaik Laurits avati 21. detsembril 2001. aastal – toim) ei ole Lauritsa kuulumine kogudusele probleem olnud, ei linna ega riigi jaoks. Meie varjupaika on seni aktsepteeritud just sellisena, nagu see on, mis sest, et me ei ole kuulunud Eesti naiste varjupaikade liidu liikmete hulka.

Kuigi meie leping linnavalitsusega saab käesoleva aastaga otsa ja meil ei ole edaspidi enam kohustust varjupaigateenust pakkuda, olen linnavalitsusele teinud ettepaneku – tõsi küll, suusõnalise –, et olemasolevat lepingut pikendataks vähemalt naiste varjupaiga osas selle ajani, kuni saabub selgus, kas jätkame meie teenuse osutamist või hakkab seda tegema keegi teine. Et ei tekiks ajalist “auku”, kus inimesed ei tea, kelle poole abi otsimiseks pöörduda, ning vältida olukorda, et hädalised tulevad Lauritsa ukse taha abi otsima, aga sealt seda enam ei saa.

Meie senisele kogemusele toetudes võin öelda, et kõige hullem aeg peretülide ja perevägivalla osas on just jaanuari alguses pärast aastavahetust. Kuna selleks ajaks ei pruugi aga olla selge, kes varjupaigateenust edaspidi osutama hakkab, võiks lepingut pikendada vähemalt 15. jaanuarini.

Eraldi teema on muidugi see, et kui me enam teenust ei osuta, peame sellest oma töötajatele ette teatama.

Seega – meie oleme valmis vajadusel varjupaigateenusega jätkama. Kas, kui palju ja mis tingimustel praegust lepingut pikendataks, ei ole praeguseks veel selgeks räägitud. See kokkulepe peaks tulema pärast 11. novembrit, linnavalitsuse enda välja kuulutatud hangete tähtaega.


KOMMENTAAR


kairit lindmäe (5 of 6)

Kairit Lindmäe, Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja:

2013. aasta jaanuaris sõlmiti hanke tulemusena EELK Kuressaare Laurentiuse Koguduse ja Kuressaare linnavalitsuse vahel laste ja naiste varjupaigateenuse osutamise leping, mis lõpeb selle aasta 31. detsembril.

Oktoobris kuulutas linnavalitsus välja hanke sotsiaaleluasemeteenuse ja täiendavate tugiteenuste osutamiseks lastele ja peredele, sh laste turvakoduteenuse ostmiseks. Naiste varjupaigateenust linna eelarvest enam ei rahastata, sest seda teenust rahastab sotsiaalministeerium. Praegu tegeleb ministeerium hanke ettevalmistamisega, leidmaks naiste varjupaigateenuse osutajat 2016. aastaks. Juhuks, kui ministeeriumi hange peaks mingil põhjusel viibima, on linnavalitsuses mõeldud ka alternatiividele.

Tänase seisuga on 2015. aastal Lauritsa varjupaika pöördunud üks perevägivalla ohvriks langenud naine ja politsei on sinna toimetanud kaks last.

Lepingujärgselt kohustub EELK Kuressaare Laurentiuse Kogudus tagama varjupaiga teenuse osutamise korraga kuni üheksale Kuressaare linna haldusterritooriumil elavale abivajavale isikule.

Kuni üheksa abivajaja ööpäevaringseks vastuvõtuks ja hooldamiseks valmisoleku tagamise ja häirenupu kõnekeskuse toimimise eest kohustub Kuressaare linnavalitsus igas kuus tasuma kuni 2450 eurot, lisaks täiendavalt 3 eurot ööpäevas iga varjupaigas teenindatava Kuressaare linna rahvastikuregistris oleva isiku eest.

Print Friendly, PDF & Email