Lümanda keskusehoone ehituseks 1,2 miljonit (7)

Lääne-Saare vallavolikogu arengu- ja eelarvekomisjoni ettepanekul suurendati Lümanda keskusehoone rekonstrueerimiseks või uue maja ehitamiseks mõeldud summat 600 000 eurolt  1,2 miljoni eurole.

12. oktoobril vastu võetud Lääne-Saare valla arengukava (2015–2023) investeeringute tabelis on Lümanda keskusehoone kompleksseks rekonstrueerimiseks ette nähtud 1,2 miljonit eurot, millest 300 000 peaks plaani kohaselt tulema toetusest ja 900 000 laenurahast. Investeering on plaanitud aastatesse 2018 ja 2019.

Arengu- ja eelarvekomisjoni esimees Mart Maastik, kes muudatusettepaneku tegi, ütles, et kui Kärla rahvamaja ehitus läheb maksma 1,35 miljonit eurot, siis on ebatõenäoline, et Lümandas saadaks hakkama rohkem kui poole väiksema summaga.

“Lümanda keskus ei tule ju tegelikult väiksem, pigem on sel funktsioone rohkem. Ei kujuta ette, kuidas 600 000 eest oleks saanud sama suure hoone,” märkis Maastik.

Kuigi muudatus viidi arengukavva sisse, oli Maastik siiski skeptiline selles osas, kas uus Lümanda keskusehoone ka reaalselt eelpool nimetatud aastatel kerkib, pidades silmas valla rahalisi kohustusi seoses hooldekodu rajamisega.

Mart Maastiku sõnul ei oleks rahalises mõttes ilmselt erilist vahet, kas ehitada uus või rekonstrueerida vana hoone. “Teeme korraliku eeltöö enne, kui sellised otsused vastu võtame,” lisas ta.

Uude keskusehoonesse plaanitakse viia ka Lümanda kooli söökla. Maastik selgitas, et praegune söökla on üpris nigelas seisus. Kuna koolisööklate ehitamiseks on võimalik taotleda  toetust, uuritakse praegu, kas raha on võimalik saada ka siis, kui söökla ei asu kooliga samal kinnistul, ütles Maastik.

Selle aasta eelarves on ette nähtud 10 000 eurot Lümanda keskusehoone eskiislahenduse tegemiseks. Maastiku sõnul praegu seda raha veel kasutatud ei ole. Arengukavas seisab, et Lümanda keskusehoonele tehakse ehituslik ekspertiis ja koostatakse ruumiprogramm, mille tulemusena renoveeritakse hoone kogukonna teenindamiseks vajaliku mitmefunktsioonilise lahenduse kohaselt.

Praegu tegutsevad hoones valla teeninduskeskus, kultuurimaja ja päevakeskus. Osa ruume on ka ettevõtjatele välja renditud.

Print Friendly, PDF & Email