Saaremaa noorte inglise keel on vabariigi parim

MATE POLE POPP: Matemaatika populaarsusest õpilaste seas Marek Schapeli meelest rääkida ei saa, sest nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis tuleb teha selles aines kohustuslik eksam. IRINA MÄGI

MATE POLE POPP: Matemaatika populaarsusest õpilaste seas Marek Schapeli meelest rääkida ei saa, sest nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis tuleb teha selles aines kohustuslik eksam.
IRINA MÄGI

Saaremaa üheksandikud olid oma lõpueksamite tulemustega Eestis kõige edukamad inglise keeles, keskmiseks tulemuseks kujunes 90,5%. Matemaatikas (67,4%) olid saarlased teisel kohal hiidlaste järel.

Sihtasutuse Innove avaldatud põhikooli lõpueksamite 2015. aasta tulemuste järgi olid saarlased väga edukad küll inglise keeles ja matemaatikas, kuid nõrgemad tulemused tulid ajaloos, füüsikas ja keemias. Eksameid ei tehtud Saaremaal saksa, vene ja prantsuse keeles.

Üle-eestilises arvestuses olid statistika järgi edukad just vene keele eksami sooritajad, mille keskmine tulemuseprotsent oli 88,2. Vene keele eksami tegi 333 õpilast. Järgmisel kohal oli inglise keele eksam, mis sooritati keskmiselt 86,1-protsendise tulemusega (1335 õpilast), ja kolmandal kohal prantsuse keel, mille eksami keskmine tulemus oli 84,6 protsenti, kuid eksaminande oli vaid üheksa.

Saaremaa ühisgümnaasiumi õppealajuhataja Marek Schapel, kes on hariduselt matemaatikaõpetaja, juhtis tähelepanu sellele, et kui inglise keele ja ühiskonnaõpetuse eksam hõlmab vaid ühe aasta materjali, siis matemaatikas võetakse kokku kolmel aastal õpitu.

Matemaatika populaarsusest õpilaste seas tema meelest siiski rääkida ei saa, sest matemaatika on nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis kohustuslik eksam.

“Keegi ei taha ju raskeid asju õppida. Arvatakse, et inglise keel ja ühiskonnaõpetus on kergemad. Matemaatika nõuab aga järjepidevust. Kui mõnel aastal on nõrgem õpetaja, tuleb lünk sisse ja järgmistel aastatel on raskem,” tõi ta näiteks.

Matemaatikuna oli ta skeptiline selle suhtes, et eksamilt läbisaamiseks piisab, kui saad ühe punkti sajast. “Põhiharidus on kohustuslik ja tundub, et õppekavasid kohendatakse aina lihtsamaks,” nentis Schapel.

Ta lisas, et vähemalt Saaremaa ühisgümnaasiumis lähtutakse gümnaasiumisse astujate puhul lisaks hinnetele ka individuaalsest vestlusest õpilasega.

Kuressaare Vanalinna kooli õppealajuhataja Anne Pruuli sõnul tegi KVK-s matemaatikaeksami eelmisel aastal 38 põhikooli lõpetavat õpilast. Nende keskmiseks hindeks kujunes 3,4. Inglise keele eksami tegijaid oli 16 ja keskmine hinne oli 4,7. Geograafiaeksami tegijaid oli kolm ja keskmine hinne 4,3.

Salme põhikooli direktori Marika Pütsepa sõnul lõpetas Salmel kevadel 9. klassi üksteist õpilast. “Inglise keele eksami tegi neli õpilast, nende keskmine punktide arv oli 93,5 (100-st). Matemaatikaeksam oli kohustuslik, järelikult oli eksamitegijaid üksteist ja keskmine punktide arv 33,45 (48-st),” rääkis matemaatikaõpetajast koolidirektor.

“Mitterahuldava hinde sai üks õpilane. Kui arvestada seda, kui palju üle Eesti oli matemaatikas läbikukkujaid, siis polnud meie tulemusel viga,” leidis Pütsep.

Selle aasta üheksandikud peavad oma valiku tegema 5. veebruariks.

riigieksamitulemid

Print Friendly, PDF & Email