Rannaaugu sadama vaidlus jõudis otsaga riigikohtusse (lisatud kohtuotsus) (7)

Mustjala valla Rannaaugu sadamat arendav MTÜ Vahuranna kaebas riigikohtusse otsuse, mis jättis jõusse nõude, et MTÜ peab PRIA-le tagasi maksma üle 185 000 euro sadama ehituseks antud rahast.

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet toetas Tagaranna külas asuva Rannaaugu sadama projekteerimist ja ehitust kahes etapis. Kõigepealt 2011. aasta märtsis 171 236 euroga ja seejärel veel septembris 148 662 euroga.

Kaks aastat hiljem, septembris 2013 allkirjastas PRIA peadirektor kaks otsust, millega nõuti Vahurannalt I etapi rahastusest 90 854 euro ja teisest etapist 94 669 euro tagastamist. Lühidalt kokkuvõetuna oli tagasinõude põhjuseks, et ehitusekspert Teet Sepaste tuvastas osa sadamas tehtud tööde osas mahtude ja hindade erinevused. Algul ehitas sadamat OÜ Monoliit, hiljem OÜ Mert.

Vahuranna esitas PRIA-le vaided, mis jäeti rahuldamata. Seejärel kaebas MTÜ Vahuranna PRIA kohtusse, kuid kaotas nii aprillis 2014 Tartu halduskohtus kui ka septembris 2015 Tartu ringkonnakohtus. Eile ütles kohtute pressiesindaja Krista Tamm, et MTÜ Vahuranna esindaja on esitanud riigikohtule kassatsioonikaebuse.

Vahuranna leidis PRIA otsuseid vaidlustades, et PRIA rikkus toetuse tagasiküsimisel hea halduse põhimõtteid ning ei andnud kaebajale võimalust olla ära kuulatud, esitada oma arvamusi ja vastuväiteid. MTÜ hinnangul pidanuks PRIA kavandatavast ekspertiisist neid teavitama ning kaasama ekspertiisi tegemise juurde juhatuse liikme ja omanikujärelevalve tegijad.

MTÜ Vahuranna väitis, et PRIA ekspert viibis Rannaaugu sadamas ainult ühe tunni ja tema järeldused pole seetõttu veenvad. Ka ringkonnakohtu istungil üle kuulatud tunnistaja Margo Berens OÜ-st Mert kinnitas, et ekspert viibis sadamas umbes ühe tunni ning tal olid kaasas mõõdulint ja lihtlatt, millega ei ole võimalik täpseid mõõtmisi läbi viia. Ringkonnakohtu arvates on aga tõendatud eksperdi viibimine sadamas mitmel korral ja kaebaja väide on seega alusetu. Lisaks ei pidanud MTÜ Vahuranna ekspertiisi järeldusi usaldusväärseiks: “Ekspertiisiakt on pikk ja raskesti loetav ning eksperdi mitmed hinnangud ei ole tõsiselt võetavad.”

PRIA omakorda teatas, et pidas toetuse osalisel tagasinõudmisel abikõlbulikeks neid kulusid, mis on tehtud tegelikult ehitatud mahtude osas ja mõistliku hinnaga. PRIA väitis, et kaebaja küsis toetust selliste tööde eest, mida pole tehtud või tehti neid väiksemas mahus või kasutades odavamaid materjale.

Et PRIA süüdistused on tõsised, uurib Rannaaugu sadama ehitust ja selle rahastamist ka politsei.

Tartu ringkonnakohus leidis 26. septembril tehtud otsuses, et MTÜ Vahuranna apellatsioonikaebus tuleb jätta rahuldamata ja halduskohtu otsus muutmata. Halduskohus leidis, et vaidluses on õigus PRIA-l.

Ringkonnakohtu otsuse tekst: 3-14-119 MTÜ Vahuranna vs PRIA

 

Print Friendly, PDF & Email