Kuressaare tohtrite palk Eesti haiglate hulgas 11. kohal (12)

Tervise Arengu Instituudi avaldatud andmed tervishoiutöötajate palga kohta näitavad, et Kuressaare haigla arstide töötasu oli märtsis 19 haigla arvestuses 11. kohal.

TAI andmeil oli täistööajaga töötavate tervishoiutöötajate brutokuupalk koos kõigi lisatasudega tänavu märtsis Kuresaare haiglas 2102 eurot. Palgatabeli esikoht kuulus aga Põhja-Eesti regionaalhaigla tohtritele – nende töötasu oli 2872 eurot kuus. Tabeli tipus oleva PERH-i arstide palk on Kuressaare haigla arstide omast 770 eurot suurem.

Kui õendustöötajate brutopalga poolest – 1065 eurot – oli Kuressaare haigla 11. kohal, siis hooldajate töötasu poolest (621 eurot kuus) kümnendal kohal.

Samas näitavad TAI andmed täis- ja osalise tööajaga töötavate tervishoiutöötajate keskmise bruto-kogutunnipalga kohta, et Kuressaare arstide tunnipalk (10,35 eurot) oli tänavu märtsis üks kesisemaid. Madalam oli see Põlva (10,31 eurot), Läänemaa (10,15 eurot), Lõuna-Eesti (10,12 eurot) ja Jõgeva haiglas (9,22 eurot). Kõrgeim on kogutunnipalk aga Rakvere haigla tohtritel – 14,95 eurot. Järgnes PERH 14,65 euroga.

Kuressaare haigla õendustöötajad teenivad TAI avaldatud palgatabeli järgi 5,50 eurot tunnis. Väiksem on see tasu vaid Lõuna-Eesti (5,48 eurot), Jõgeva (5,35 eurot) ja Läänemaa haiglas (5,28 eurot). Kõige suurem on PERH-i õendustöötajate tunnipalk – 6,56 eurot.
TAI väitel on Kuressaare ja Pärnu haiglas töötavate hooldajate brutotunnipalk 3,18 eurot. Pisem on vaid Lõuna-Eesti (3,17 eurot) ja Jõgeva haigla (3,09 eurot) hooldajate tunnipalk. PERH-i hooldajad teenivad aga tunnis 3,74 eurot.

SA Kuressaare Haigla juhatuse esimees Viktor Sarapuu TAI andmeid kommenteerida ei soovinud.

“Ma ei oska seda teha, kuna ma ei mõista, missugust metoodikat ja arvutusi on niisuguste andmete saamiseks kasutatud,” lausus haiglajuht. “Pöördusin selguse saamiseks TAI poole, aga sealt ma kedagi kätte ei saanud.”

Print

Print Friendly, PDF & Email