Hange Vätta tee taastamiseks kukkus läbi (4)

Keskkonnaamet otsustas tühistada Vätta poolsaarel asuva pinnastee renoveerimiseks läbi viidud riigihanke, kuna hankel osalenud ettevõtete pakkumised ületasid hankes teetöödeks ette nähtud eelarve.

Keskkonnaamet soovis hankega teha projekti “LIFE to alvars” Vanamõisa–Suure-Rootsi projektialal korda kokku 2 km jagu pinnasteed, kuid kõik hankes kvalifitseerunud kuus pakkumist ületasid tööde eeldatava maksumuse 30 000 eurot.

Keskkonnaameti hangete peaspetsialist Helen Roosimägi ütles, et pakkumised olid vähemalt mitu tuhat eurot plaanitust kallimad, mistõttu pole hankelepingu sõlmimine keskkonnaametile sellise maksumusega vastuvõetav.

Projekti “LIFE to alvars” koordinaatori Annely Esko sõnul olid esmalt kohalikelt ettevõtetelt võetud hinnapakkumised igati taskukohased, kuid kahjuks ei tulnud ükski kohalik firma hankele osalema. Mandri ettevõtete kulud on aga tulenevalt pikematest vahemaadest suuremad. Kuna keskkonnaamet pole varem teede renoveerimisega kuigi palju kokku puutunud ega sellesisulisi hanketingimusi koostanud, oli äsjane hange mõneti ka katsehange, mille maht jäeti teadlikult väikeseks.

Esko sõnul korraldab keskkonnaamet kevadel uue hanke, mis tuleb juba palju suuremas mahus – kokku tahetakse renoveerida 25 km karjamaadele ligipääsuteid. “Loodame, et tulevad kohalikud ettevõtted, sest väga suure osa tööde hinnast moodustab transpordikulu,” lausus ta.

Annely Esko ütles, et selle projekti kõik ülejäänud läbiviidud hanked on seni õnnestunud – korda läks nii karjatamistarvikute kui ka infomaterjalide soetamise hange. Infomaterjalide hanke raames ostetakse infotahvlid, mis paigaldatakse “Life to alvars” projektialadele kuu aja jooksul. Trükipressi alt on tulemas ka neljas keeles voldikud, mis jagatakse infopunktidele, loodusmajadele ja kohalikele majutus- ja toitlustusasutustele.

Print Friendly, PDF & Email