VASTUKAJA: Kohtuotsuse taustast ehk Kalev Kanguri kombitsad (1)

Vastukaja 24. oktoobril Saarte Hääles ilmunud uudisele “Nasva elanik võitis kohtus Lääne-Saare valda”

Selle loo juured on tosina aasta taga, kui maa-ameti peadirektori Kalev Kanguri teadvusse jõudis maakerke tagajärjel merest tõusnud maa kui võimalus. Muhus näiteks jõuti selleni, et kaldaribadel moodustati kinnistuid kohal käimata ja naabritega rääkimata, st kehtivaid seadusi eirates. Nasva jõe ääres olid sõjaeelse maareformiga loodud krundid piiritletud, aga mere ääres laienesid kõik kinnistud, sh kõnealune Jalaka, aastakümnetega oluliselt. Seni pole erilisi probleeme olnud, ent sadade meetritega mõõdetav Jalaka kinnistu uus piir osutus tänapäevastele võimumeestele hoomamatuks. Seni kiibitseti jõe ääres, kus üleujutataval kaldaribal moodustati seadusevastaselt (rikuti maakorraldusseadust, veeseadust, kohanimeseadust) Luhavälja ja Luha kinnistu. Olen sellest kirjutanud järjeloona pealkirja all “Jokk Nasva moodi” (Oma Saar alates 29.06.2007).

Maadevahetuse peategelaste riikliku süüdistamisega teema ajutiselt taandus, ent teod ju jäid. Luha detailplaneering on tülipesa siiani. Luhavälja kohta küsisin maavanemalt, mis eesmärgil see jõe ja Reediku vahele üleüldse loodi. Et vastust ei tulnud, palusin õiguskantsleri abi. Et ka see ei aidanud, tegin uue kirja koopiaga “Pealtnägijale”. Siis teatas maavanem, et ei tea asjast kahjuks midagi ja soovitas pöörduda keskkonnaministeeriumi poole. Kirjutasingi Keit Pentusele ja sain vastuseks, et vastatud kirjale pole otstarbekas vastata.

Lollitamise lainele läks ka vallavanem Tinno. Selle mõistmiseks seletame lahti nn avaliku huvi, millega vald õigustab külaplatsi rajamist Jalaka maale. Nimelt pöördus külaselts Jüri Assafreiga eesotsas mõni aasta tagasi minu poole sooviga rajada külaplats Kännumättale, st Reediku kinnistule.

Olin nõus, kui saan Kalev Kanguri salaja loodud Luhavälja vahetada Kännumätta vastu. Asja menetles keskkonnaministeerium, mulle anti teadlikult valeinfot, kuni peaministri allkirjaga tuli välja hoopis muu asi – mereäärse Jõeveere kinnistu (mitte Luhavälja) üleandmine Kaarma vallale. Nüüd täidab vald seadusevastaselt saadud maad Kännumätta kõrval ja nimetab seda avalikuks huviks. Selle asemel võiks külale ligemal asuva mätta kasutusele võtta ja Kalev Kanguri vigu parandama hakata.

Mul on hästi meeles, kuidas Kalev Kangur, kellelt Luhavälja moodustamise kohta aru pärimas käisin, rõhutas vanade kinnistute peale uute kinnistute loomise võimatust. Seda aga teevad innukalt tema ürituse jätkajad.

Kalle Kesküla

 

Print Friendly, PDF & Email