Saarlased rajaks riigi ja valdade toel kaeve ja teid miljoni eest

2015. aasta hajaasustuse programmi esitati tänavu kõigi osalevate Saare maakonna omavalitsuste peale kokku 235 projektitaotlust. Taotletav summa oli kokku 669 536,46 eurot. Koos nõutud omaosalusega on esitatud projektide kogumaht 1 022 696,95 eurot.

Saare maavalitsuse arengu ja planeeringu osakonna nõuniku Anne Jakunini sõnul tuleneb nii suur taotluste arv sellest, et tänavu oli taotlejatele üks oluline piirang vähem. Nimelt puudus 2015. aasta programmdokumendis nõue, et taotleja leibkonda kuuluks vähemalt üks alaealine isik või kuni 35-aastane määratud puudega isik. Möödunud aastal osales projektis 13 valda ja laekus 98 taotlust, millest rahuldati 68, kogusummas 288 993,97 eurot.

Saarte Hääl kirjutas märtsis, et hajaasustuse programmis osalevad 12 omavalitsust on valmis programmi omaosaluse katteks andma kokku 122 000 eurot. Sellest Kihelkonna osa on 10 000, Laimjala 3000, Leisi 6000, Lääne-Saare 50 000, Muhu 8000, Mustjala 3500, Orissaare 6500, Pihtla  10000, Pöide 4000, Ruhnu 4500, Salme 10 000 ja Valjala 6500 eurot.

Arvestades, et hajaasustuse programmi projektide abikõlbulikest kuludest katavad nii omavalitsus, riik kui ka toetuse taotleja kõik võrdselt ühe kolmandiku, saab sel aastal rajada objekte maakonnas kokku vähemalt 366 000 euro eest.

Vähemalt seetõttu, et omavalitsus võib võimalusel oma panust suurendada ja samuti võib taotleja enda omaosalus alati suurem olla.

Tänavu sai programmist toetust taotleda hajaasustusega piirkondades asuvate majapidamiste jaoks, et rajada vee- või kanalisatsioonisüsteeme, juurdepääsuteid ja autonoomseid elektrisüsteeme.

Kõige enam taotlusi (61) esitati Lääne-Saare vallast. Järgnesid Leisi (33), Valjala (32), Pihtla (27) ja Muhu (24). Kihelkonna vallast esitati 11, Laimjalast ja Salmelt 10, Pöidest ja Orissaarest 9, Mustjalast seitse ja Ruhnust kaks taotlust. Ühe taotlusega võis küsida toetust kõigile alavaldkondadele. Enamiku taotlustega sooviti toetust vee- (142) ja kanalisatsioonisüsteemide (121) rajamiseks.

Juurdepääsuteid soovis rajada kümme taotluse esitajat ning vaid üks taotlus – Muhu vallast – oli esitatud autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks. Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Jakunini sõnul peaks taotluse esitanud vallavalitsus otsuse toetamise või mittetoetamise kohta saama orienteeruvalt novembri keskpaigaks.

Print Friendly, PDF & Email