Teevaidlus Rannakülas lõppes kompromissiga (2)

Saastna

Aastaid kestnud vaidlus Laimjala vallas Rannakülas asuva tee üle lõppes, kui osapooled leppisid kokku, et rajatakse uus avalikult kasutatav tee.

Kohtus kinnitatud kompromissi kohaselt võttis Laimjala vald kohustuse müüa vallale kuuluv Saastna pinnastee 5830 euro eest Kurdlaaru kinnistu omanikule, kelleks on alates 16. septembrist Rannaküla Puhkemaja OÜ. Kinnistu endine omanik Siluri Kaevandused OÜ kohustus omakorda osa Saastna teest oma kuludega ümber tõstma kõrvalkinnistutele.

Vald kohustus Saastna tee avalike teede nimekirjast välja võtma ja lisama avalike teede nimekirja uue teelõigu.

Laimjala vallavolikogu on seisukohal, et vaidluste lõpetamiseks saavutatud kompromiss ja tee ümbertõstmine on mõistlik ning tagab tulevikus avaliku tee kasutamise võimaluse Rannakülas.

Kurdlaaru kinnistul asub maja, mille omanik on varem olnud ka MTÜ Saaremaa Rüütelkond. Vaidlus vallaga puhkes pärast seda, kui vald ja naabrid avastasid, et kinnistu omanik Saastna tee omavoliliselt hõivas, ehitades sellele osaliselt hoone terrassi.

MTÜ Saaremaa Rüütelkonna esindaja Tarmo Karma leidis omakorda, et vald on Saastna tee seadusevastaselt vallateeks nimetanud ning saanud selle jaoks riigilt ka teehoiuraha. Karma leidis, et seda võib käsitleda alusetu rikastumisena.

Print Friendly, PDF & Email