PRIA küüsis sadamate ritta lisandus ka Kallaste (10)

MURELIK: Kahe aasta eest oktoobris, kui Kallastes renoveerimistööd lõpetati, ei osanud vallavanem Raido Liitmäe aimatagi, et peagi kogunevad sadama kohale murepilved. IRINA MÄGI

MURELIK: Kahe aasta eest oktoobris, kui Kallastes renoveerimistööd lõpetati, ei osanud vallavanem Raido Liitmäe aimatagi, et peagi kogunevad sadama kohale murepilved.
IRINA MÄGI

Muhu Kallaste sadam on juba neljas Saare maakonnas, mille ehituseks antud raha PRIA tagasi nõuab. Muhu vallavalitsusele heidetakse ette vigu riigihangete läbiviimisel.

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA) maksis Muhu vallavalitsusele Kallaste kalasadama rekonstrueerimiseks eraldatud toetusest viimase osa välja 2013. aasta lõpupäevil. Vald sai toetust 144 698 eurot ja uuendatud sadama 1. etapp avati pidulikult 2013. aasta oktoobris.

Sellal kui vald ja MTÜ Kallaste Rand plaanisid juba järgmisi töid, tekkisid rahastamise järelkontrolli teinud PRIA audiitoritel küsimused, kas Muhu vallavalitsus on korraldanud korrektse hanke.

“Muhus on olukord tavapärasest veidi keerulisem, sest hange jäi osaliselt kahe seaduse vahepealsesse aega,” ütles Saarte Häälele PRIA teabeosakonna juhtivspetsialist Ene Tulp. Sisulisi probleeme, nagu Atla ja Rannaaugu sadamas, ei ole PRIA Kallastel tuvastanud.

Pomm plahvatas Muhu vallavalitsuse jaoks kaks kuud tagasi, 18. augustil, kui PRIA teatas, et vallal tuleb tagasi maksta kogu saadud raha ehk üle 144 000 euro. Vallavanem Raido Liitmäe ütles Saarte Häälele, et vallavalitsus on viimasel kahel kuul pidanud PRIA-ga tihedat kirjavahetust ja selgituste jagamiseks toimus 22. septembril ka kohtumine.

Vallavalitsus andis seal PRIA ametnikele selgitusi, mis põhjendasid Ene Tulbi sõnul ära väga paljud õhus olnud küsimused. Pärast kohtumist on PRIA toimikut täiendavalt analüüsinud ja esitanud tekkinud täpsustavad lisaküsimused uue järelepärimisena.

“Praegu ootab PRIA vastuseid sellele järelepärimisele ja seega menetlus veel käib ning me ei saa omalt poolt kuidagi hinnata, mis tulemus lõpuks jääb,” ütles Ene Tulp. Ta kinnitas, et praegu ei ole enam õhus kogu toetusesumma tagasinõudmine.

“Sündmustest ei saa ette rutata,” nentis ka Raido Liitmäe vastuseks küsimusele, kas vald tuleb vaidlusest edukalt välja või tuleb tõesti osa raha tagasi maksta.


NELI PROBLEEMSET

PRIA rahastatud sadamatest on Saare maakonnas probleemsed neli: lisaks Kallastele, Lääne-Saare vallas asuvale Atlale ja Mustjala valla Rannaaugule ka Orissaare vallas asuv Taaliku sadam. Viimasele jättis PRIA tänavu juulis viimase makse, ligi 22 000 eurot tegemata, sest sai rikkumistele viidanud vihje. Ene Tulp ütles eile, et Taaliku sadama osas on menetlus pooleli.

Atla ja Rannaaugu sadama rahastamise pärast käib PRIA kohut Lääne-Saare vallavalitsuse ja MTÜ-ga Vahuranna. Esimeses kohtuastmes on PRIA mõlema vaidluse võitnud, Vahuranna üle saadi 24. septembril kohtuvõit ka Tartu ringkonnakohtus, kuid see otsus pole veel jõustunud. Vaidluses Atla sadama rahastamise üle ei ole ringkonnakohus veel istungit pidanud.

MTÜ Vahurannalt nõutakse tagasi 185 000 eurot, Lümanda vald on juba ära maksnud 144 00 eurot.

Nii Atla kui ka Rannaaugu sadama rahastamist uurib politsei jätkuvalt kriminaalmenetluse raames.

Print Friendly, PDF & Email