Miks volikogul on komisjonid? (6)

 

kongress1
Viimased kümmekond päeva on erinevad meediakanalid kajastanud Lääne-Saare valla volikogu ja vallavalitsuse toimetamisi Kuressaare Sanatooriumilt hoone ostmisel hooldekodu tarbeks. Põhjalikumalt on kajastatud arengu- ja eelarvekomisjoni esimehe vastuseisu eelnimetatud hoone ostmisele. Miks on tekkinud selline vastasseis volikogu ühe komisjoni (esimehe) ja vallavanema vahel?

Alustama peaks ehk sellest, miks volikogudes üldse igasuguseid komisjone (arengu- ja eelarve-, haridus- ja kultuuri-, sotsiaalkomisjon jne) tarvis on. Ennekõike on komisjonide töö eesmärk lisaks volikogu liikmetele kaasata pädevaid inimesi väljastpoolt volikogu ning üheskoos teha volikogule ettepanekuid ja anda nõu otsuste vastuvõtmiseks.

Komisjoni töö lonkas

Seega ei ole komisjoni otsus volikogule siduv, lõpliku otsuse teeb ikkagi volikogu. Samuti on komisjonil ja selle esimehel võimalik koostöös vallavalitsusega koostada lühi- ja pikaajalisi plaane, edendamaks valla arengut.

Arengu- ja eelarvekomisjon on kahtlemata üks kaalukamaid komisjone. Olles eelnevalt kuulunud Kärla valla arengu- ja eelarvekomisjoni koosseisu ning hiljem olnud ka selle komisjoni esimees, on mul hea kogemus konstruktiivsest koostööst komisjoni esimehe ja vallavalitsuse vahel nii eelarve koostamisel, eelarve muutmisel kui ka erinevate rahaliste kohustuse võtmisel. Samamoodi oli mul ettekujutus, millised kohustused komisjoni esimees  võtab, kui nõustub enda nimetamisega sellele ametipostile.

Lääne-Saare vallavolikogu arengu- ja eelarvekomisjoni töökorraldus paraku põrmustas need ettekujutused – materjalid komisjoni koosoleku jaoks tulid viimasel hetkel (kui üldse tulid, oli ka juhuseid, et kõiki komisjoni koosoleku materjale ei saadetudki), komisjoni esimees ei olnud tihtilugu koosolekuks ette valmistunud ning ei olnud ka tunda, et komisjoni esimees oleks vallavalitsusega tihedat koostööd teinud ja infot vahetanud.

Edu saabub koostöös

Piinlik oli vaadata volikogu istungit, kus komisjoni esimees andis aru oma komisjoni töödest ja tegemistest esimesel poolaastal – seda ülevaadet tal lihtsalt ei olnud. Ehk siis kokkuvõttes: arengu- ja eelarvekomisjoni töö lonkas, mis tekitas komisjoni koosolekutel pingeid ja üksteise süüdistamisi tegematajätmistes.

Siit jõuame ka selleni, miks on tekkinud praegune vastasseis volikogu komisjoni (esimehe) ja vallavalitsuse vahel – ilmselgelt jõuti ka vallavalitsuses tõdemusele, et arengu- ja eelarvekomisjonist ei tule vajalikku tuge ehk ideid ja lahendusi, ning loobuti komisjoni sisendist.

Seekord hakkas arengu- ja eelarvekomisjon aga tööle – komisjoni esimees saatis materjale, korraldas koosoleku, koostas protokolli, saatis selle ülevaatamiseks jne. Paraku oli see rong (mõtlen hooldekodu tarbeks sanatooriumihoone soetamist) juba läinud – vallavanemale olid volikogu eelmisel koosolekul volitused hinnaläbirääkimisteks antud ja tingimused läbi räägitud. Nagu selliste tehingute puhul tihti tavaks, ei kehti pakkumine kuid, vaid nädal-paar. See aeg ei ole nii pikk, et kannataks oodata arengu- ja eelarvekomisjoni ärkamist.

Tavapäraselt hoiavad komisjoni esimees ja vallavanem teineteist läbirääkimiste käiguga kursis ja teevad koostööd parima tulemuse saavutamiseks. Seekord see ilmselgelt nii ei olnud.

Oma loomult olen ma aga optimist: arengu- ja eelarvekomisjoni esimees hakkas lõpuks oma komisjoni juhtima ja selle tööd korraldama. Lootus on, et volikogu hakkab edaspidi meie komisjonilt väärikaid sisendeid saama ning komisjoni koostöö vallavalitsusega ainult paraneb. Edu saabub mitte vastandumise, vaid koostöö tulemusena.

Olav Etverk, Lääne-Saare vallavolikogu arengu- ja eelarvekomisjoni liige


Kommentaar: Sõda maastikul

Mul jääb sellest kirjutisest mulje, et mulle on sõda kuulutatud. Millegipärast üritatakse eriarvamusel olemist siduda mingi kummalise vihaga isikute suhtes.

Olen korduvalt toonitanud, et minu osalemine nii varasema Lümanda valla kui ka Lääne-Saare valla töös lähtub ainult sellest, et ka oma kodu ümbruses midagi vajalikku ära teha, mitte isikliku kasu saamise eesmärgist. Olnud pea 8 aastat Lümanda vallavolikogu esimees, ei võtnud ma kunagi töötasu (8 aasta peale kokku ligi 20 000 €), vaid jätsin selle vallale hädavajalike kulutuste tegemiseks.

Ma pole seda kunagi varem rõhutanud, sest ei teinud seda kaalutlusel, et sellega populaarsust võita. Mul puudub igasugune vastasseis Andres Tinnoga. Lümanda vallas oli juba 10 000 eurot suur raha, mille nimel tuli igalt poolt kokku hoida, et näiteks lasteaia lagunev aed parandatud saaks.

Nüüd teeb volikogu kergekäeliselt ligi ühe-miljonilist otsust ilma konkreetse äriplaani, kinnisvara hindamisakti ja paljude muude teadmisteta. Komisjon sai vaid kolme päeva jooksul palju lisainformatsiooni ja tegi üksmeelse otsuse, milles osales ka Olav Etverk, et asi on toores ja vajab rohkem informatsiooni.

Arvamuslugu lugedes jääb mulje, et kuidagi peab sellest tülikast komisjoni esimehest lahti saama. Kõige lihtsam on pori loopides. Komisjoni esimees saab volikogu järgmise istungi materjalid valla õigusnõunikult ja kui olen need kätte saanud, siis olen ka kohe komisjoni liikmetele edastanud.

Edu ka Olav Etvergile ja kohtumiseni järgmisel töisel koosolekul.

Mart Maastik

Print Friendly, PDF & Email