LUGEJA KÜSIB

Inimene on tööl tähtajalise lepinguga lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendajana. Lepingu tähtajaks on määratud kuupäev (1.02.2016) või kuni lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja tööle naasmiseni.
Kui asendaja jääb ise lapsehoolduspuhkusele enne lepingus toodud tähtaja lõppu, kas siis tööleping lõpetatakse ettenähtud kuupäeval või lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja tööle naasmisel? Kas sellega peatub ka vanemahüvitis? Kui tööleping lõpeb, kas siis pole võimalik vanemahüvitist saada?

Vastab tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Anne Simmulmann:

Tähtajaline leping lõpeb tähtaja möödumisel – kui töötajaga on asendamise ajaks sõlmitud tööleping, siis lõpeb tööleping asendatava tööle naasmisega. Kui asendaja jääb ise lapsehoolduspuhkusele enne tähtaja lõppu, siis lapsehoolduspuhkus iseenesest ei lõpeta töösuhet. Tööleping lõpeb ka sellisel juhul tähtaja saabumisel.

Kehtiva töölepingu korral on teil õigus sünnitushüvitisele, mida makstakse töökohustustest vabastamise esimesest päevast alates ning ühe kalendripäeva eest 100% kalendripäeva keskmisest tulust. Kui teil on rasedus- ja sünnituspuhkusele minnes kehtiv tööleping, on teil õigus ka sünnitushüvitisele.

Vanemahüvitisele on teil õigus olenemata kehtiva töösuhte olemasolust ehk seda saate te ka siis, kui te ei tööta. Hüvitise suurus arvutatakse teie eelmise kalendriaasta ühe kalendrikuu keskmise tulu alusel.

Print Friendly, PDF & Email