Linnavolinik avastas eelarve eelnõus “kala” (14)

Kuressaare linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Jaanus Tamkivi tõstatas eilsel istungil küsimuse Smuuli ja Pika tänava ristmiku ehitustööde rahastamise seaduslikkusest.

Kuigi lisaeelarve esimesel lugemisel otsustati Tallinna tänava rekonstrueerimiseks planeeritud raha kasutada Smuuli ja Pika tänava ristmikul ehk Slupi ristis ja see otsus ka kinnitati, ei olnud volikogu eilseni täiendavat otsust vastu võtnud. Seega on lepingu sõlmimine ehitajaga ebaseaduslik, leidis Tamkivi.

Seetõttu jäi eile linnavolikogu istungil II lugemisele pandud 488 097-eurone lisaeelarve vastu võtmata.

Linnapea Madis Kallas palus Tamkivi avalduse peale teha volikogul viieminutilise vaheaja. Saali naastes väitis linna rahandusjuht Mai Takkis, et senised väljamaksed, mida on umbkaudu 20 000 eurot, tehti hoopis eelarve nimetust, nn projekteerimisrealt, kus on 300 000 eurot.

Tamkivi väitis aga vastu, et 700 000-eurone leping on sõlmitud ühes osas, millega rahandusjuht pidi nõustuma. Tamkivi rõhutas seejuures, et tegu ei ole mingisuguse pahatahtlikkusega.

Endine Kuressaare linnapea Tamkivi vihjas ka oma kogemusele Rae kaupluse kõrvale kümmekond aastat tagasi rajatud kõnniteega, mille eest talle koguni kriminaalsüüdistus esitati. Politsei leidis toona, et Tamkivi tellis kõnnitee ehituse ebaseaduslikult, kuid kohus mõistis ta õigeks.

Ettepanek teede investeeringud eelnõust välja hääletada sai kaheksa poolt- ja kaheksa vastuhäält. Linnasekretär Eero Lapp selgitas istungil, et kuna vajalik oli lihthäälteenamus, tuleb eelnõu kõrvale tõsta.

Kuigi sotside liider Jaanis Prii soovis sisse viia uut muudatusettepanekut, teatas volikogu esimees Toomas Takkis talle, et pärast hääletust ei ole see võimalik.

Print Friendly, PDF & Email