MUHU UUDISED: Juu ma siis tie kua seda va pii-eid

Ei neh, ma põle ise julgen viel mitte iitsatagid, aga kõik moailm oo nii tark ja paljast aab aga takka. Voata ma ikka katsuksi enne ühe asjaga akkama suaja ja kukuksi siis pasundama, aga neh, juu sie oo sie va pii-ei nüid, misest nii palju riagitse. Ja nie lehekirjutajad – paljast üks elistab ja teene kirjutab ja ma ole nendega kohe kimpus, sest ma ete p´sua vist isegid viel aru, mis ma omale jälle ole kaela piale võtn.

Neh, jutt oo siis nüid sellest, et muhukielsed uudissed jõudvad 28-ndal oktoobril Vikerraadiu sisse. Viis minutit piale kellu viite võib siis kuulata. Nie oo ikka tükkis teist laani, kut nie Kadi raadiu omad oo. Nüid ma julge juba ise kua välja ütelda, sest mineva pühabe me Poali Priiduga saime nie uudissed lõpuks kokku pantud. Siiamoani olli tüö ikka viel poolele. Ja põle ju mõtet õegata, kui sool põle viel midagi ette näidatagid. Nõnna et tuleva nädali kessiku õhta aage kõru kikki ja kuulake.

Ja siikohtas ma taha kohe aitüma ütelda Priidule, kis nie uudissed kokku panni. Neh, nendega olli ullusti rallimist küll, sest vuata nuordekeskuse tehnika oo nii uus, et vuata et alles oomne päe, aga mo diktuhvon oo ligemale kümme vuastad vana ja nie kaks es taha mittemärki seltsis tüöd tiha. Priit meelitas teisi sure kange kavalusega. Ja Arnekile kua aitüma, et ta meitid pühabe sõnna uude stuudio ruumi laskis. Ja Muhu muuseumi tüötajatele, kis mo kiviaegse diktuhvoni sihest kõik vailid kätte said. Ja Loasu Kadrnale, kis oo ossan igasugust tarka nõu anda, kui oo taris seda pii-eid tiha, sest nõukest asja ma`p oska ete üleüldse.

Aga enne kut sie kessiku kätte jõvab, oo sii viel põnevad küll ning viel. Riede, kahekümne kolmanda õhta, pietse Hellamoal külakeskuses Muhu külade mälumängi.

Ja laupa, kahekümne neljandal, suab Liival meiereis käsitüöseltsi ruumis õppida vildist prossa tegema. Pihta akatse ühestteistmest ja kaheks piaks uhked prossid valmis olema. Õpetamise ja materjalide iest raha ep küsita.

Korraldajaks oo käsitüöselts Oad ja Eed ise. Ja oodetse kõiki, kis omale uhkeid prossa tiha tahtvad. Neh, ja et üle tüörõemu viel midagi suaks, siis oo sial ruumis pisike näitus kua ülal.

Nõnna et teritage omad ajud ää ja aaga sõrmed kua sojaks ja olge munuksed.

 

Print Friendly, PDF & Email