Töötukassa Orissaare büroo paneb uksed kinni

Järgmisest nädalast jääb töötukassa Orissaare büroo suletuks. Töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Ave Reimaa-Lepiku sõnul on sulgemisotsuse taga mitu põhjust. “Pärast pikka kaalumist leidsime, et praegu 39 klienti teenindav büroo ei võimalda enam inimesi nüüdisaegselt teenindada,” selgitas Reimaa-Lepik.

Näiteks ei ole büroo asukoha tõttu võimalik tagada nõuetekohast ligipääsetavust. Teine teema on klienditeeninduse üleüldine efektiivsus ja klientidele pakutavad võimalused. “Väikeses büroos on raskendatud klientide vajadustest lähtuvate teenuste pakkumine,” rääkis Reimaa-Lepik.

Orissaare büroo kliendid on seega alates 26. oktoobrist oodatud nõustamisele Kuressaarde Ajamajas asuvasse töötukassa büroosse.

Orissaare büroo sulgemise tõttu ühtki töötukassa oma töötajatest töötuks jäämine ei ähvarda. Reimaa-Lepik selgitas, et Orissaares teenindasid kliente Saaremaa osakonna töötajad. See tähendab, et kõik töötajad jätkavad Eesti töötukassa Saaremaa osakonnas Kuressaares.

Koos Saaremaa omavalitsuste ja tööandjatega püüab töötukassa edaspidi Ave Reimaa-Lepiku kinnitusel aidata tööd otsivaid inimesi võimalikult palju kohapeal, pakkudes erinevaid lahendusi töö leidmist takistavatele probleemidele ning korraldades töövalmidust ja aktiivsust toetavaid ettevõtmisi .

Septembri lõpu seisuga on Saaremaal töötuna registreeritud 496 inimest. See on 3,4% töövõimelisest elanikkonnast.

Print Friendly, PDF & Email