LUGEJA KÜSIB (4)

Kuidas selle sigadelaskmisega õigupoolest on: kas maaomanik peab olema kursis, kui tema metsa ajujahile minnakse või mitte? Et maaomanik poleks laste ja koertega ajujahi ajal metsas, siis missugune on või peaks olema eelnev teavitus?

Ivar Marlen, keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni jahinduse spetsialist:

Jahiseadusest tulenevalt on kinnisasja kasutamine jahipidamiseks lubatud maaomanikuga sõlmitud lepingu alusel. Või kui maaomanik ei ole oma maal jahipidamist keelanud, siis tohib ilma lepinguta jahti pidada piiramata või tähistamata kinnisasjal päikesetõusust kuni päikeseloojanguni, kuid mitte lähemal kui 200 meetri kaugusel hoonetest.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse alusel võib teise isiku omandis oleval maatükil viibida ainult omaniku loal. Võõral maatükil, välja arvatud õuemaal, on lubatud viibida, kui omanik ei ole maatükki piiranud või tähistanud viisil, millest ilmneb tahe piirata võõraste viibimist tema maal.

Seega saab jahipidamine toimuda maaomaniku kinnisasjal tema nõusolekul või vastavalt lepingus sätestatud tingimustele koertega ajujahi pidamise ja ajujahist teavitamise kohta tema metsas.

Print Friendly, PDF & Email