Volinik pidurdas hotelli ostmise (FOTOD KEK-i maja sisemusest) (43)

ALTERNATIIV? Mart Maastik leiab, et Saaremaa Valsi alternatiivina võiks kaaluda näiteks KEKI kunagise kontorihoone ostmist. Kuidas see hoone praegu seest välja näeb, saab kaeda galeriist www.saartehaal.ee. RAUL VINNI

Lääne-Saare vallavolikogu lükkas esmaspäevasel istungil Saaremaa Valsi spaahotelli majutushoone ostmise hääletamise nädala võrra edasi, põhjuseks vallavolikogu liikme Mart Maastiku vastuseis.

Vallavolikogu septembrikuu istungil hindas Mart Maastik spaahotelli asukoha hooldekodu jaoks sobivaks. Nüüd esmaspäeval väljendas ta aga vahetult enne volikogu istungit koosistunud volikogu eestseisuses kategoorilist vastuseisu hotelli ostmise päevakorrapunkti lisamisele oktoobrikuu istungi päevakorda. Seda, et hotelli ostmiseks laenu võtmine tuleb hääletamisele esmaspäevasel istungil,  said volikogu liikmed meilitsi teada alles reede pärastlõunal. Seega olid nad Maastiku hinnangul otsuse langetamiseks ette valmistamata.

Saarte Häälele põhjendas Maastik, et uue hooldekodu rajamine on valla jaoks liiga kaalukas otsus, et langetada see kiirustades, ühepoolse ja põgusa analüüsi pinnalt. Kuigi spaahotelli ostmine on rahaliselt mõõtmelt vallavolikogu arengu- ja eelarvekomisjoni selle aasta kõige olulisem päevakorrapunkt, ei ole komisjoni liikmeid kordagi teema arutelusse kaasatud.

“Kui meil reede hommikul oli tavapärane volikogu istungi eelne arengu- ja eelarvekomisjoni koosolek, siis ei olnud meil laual mingit dokumentatsiooni, et seda arutada,” rääkis Maastik, kes on arengu- ja eelarvekomisjoni esimees.

Mart Maastiku sõnul oleks mõistlik enne otsuse langetamist kaaluda ka teisi võimalusi, sest pealtnäha heas korras oleva spaahotelli vastavusse viimine hooldekodu nõutega võib minna piisavalt kulukaks. Nõnda et lõppkokkuvõttes võiks rääkida ülikonna õmblemisest nööbi külge. “Kui me ostame Saaremaa Valsi, siis me ostame tegelikult ainult karkassi, sest kogu sisu tuleb muuta,” sõnas Maastik.

Ehitusekspert Ainar Viirese koostatud hinnangu kohaselt ei vasta hooldekodu tingimustele spaahotelli heliisolatsioon, ventilatsioon ja elektrisüsteemid, välja tuleb vahetada lift, ümber ehitada katus ja soojustada katusealune. Lisaks Saaremaa Valsi
950 000 euro suurusele ostuhinnale kulub spaahotelli esimese korruse ümberehitamiseks 250 000 eurot ja ülejäänud kolme korruse renoveerimiseks veel 550 000 eurot, millele lisandub inventari maksumus.

Volikogu liikmena kinnisavaraportaali pakkumistega tutvunud Mart Maastikule jäi alternatiivse kinnisvarana silma kunagine KEK-i peahoone, mida omanik pakub müügiks 135 000 euro eest. Erinevalt Saaremaa Valsist, mis on kasutuses olev hoone, ei näe tühjana seisev KEK-i peahoone küll pooltki nii hea välja, kuid kulutused hooldekodu nõuetega vastavusse viimiseks tuleksid Maastiku hinnangul enam-vähem samad. Kaalumist vajaks ka uue hoone ehitamine.

“Praegune tunne on selline, et uue ehitamine võib olla 10–20 protsenti kallim, kuid kõik asjad oleksid siis ka tänapäeva nõuetele vastavad,” lisas Maastik.


Andres Tinno: üritame kiires tempos lahendusi leida

Lääne-Saare vallavanem Andres Tinno ütles, et osa komisjonidest on hotelli omandamise teemat käsitlenud, osal on see veel ees. Vallavanem rääkis, et läbirääkimised Kuressaare Sanatooriumiga jõudsid sisuliselt lõpule 7. oktoobril ja kuna volikogu päevakord oli selleks ajaks välja saadetud, siis päevakorra teemaks seda ei lisatud. “Küll aga lepiti kokku tutvustamine ja kuna teema on aktuaalne, siis käsitleda seda nädal hiljem [tuleval esmaspäeval] erakorralisel volikogul,” selgitas ta.

Andres Tinno sõnul võib iga teema kohta küsida, miks sellega nii kiire on. Samas on hooldekodu vajadusest ja rajamisest räägitud aastaid, ühinemislepingus on see sätestatud prioriteetse investeeringuna.

“Saaremaal on hooldekodu kohtade nappus ja pean tõdema, et ka meie Pähkla hooldekodu ei rahulda meid juba ammu. Seega on kiirustamine täna vale väide, pigem üritame kiires tempos lahendusi leida,” selgitas vallavanem Tinno. Kui Saaremaa Valss on praegu kasutuses sanatooriumina, siis KEK-i hoone ostmise idee puhul võiks tema arvates rääkida pigem uhiuue hooldekoduhoone ehitamisest. Küsimus on rahaliste vahendite olemasolus ja võimalustes praeguses olukorras, lisas Andres Tinno.

 

Print Friendly, PDF & Email