Kuressaare otsib sotsiaalteenuste pakkujaid (1)

Kairit. Lindm2e-14

Sotsiaalteenuste osutajate leidmiseks hanke korraldav Kuressaare linnavalitsus soovib, et osa teenuseid hakataks pakkuma Pargi tänaval asuvas endises väikelastekodu hoones.

 

Linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe (fotol) sõnul on mõte korraldada linna rahastatavate teenuste pakkujate leidmiseks lihtsustatud hankemenetlus küpsenud pikemat aega.

“Oleme rahul ka seniste teenuseosutajatega, aga hankega anname natuke suuremale ringile võimaluse sotsiaalteenuseid pakkuda,” põhjendas Lindmäe. “Sisuliselt midagi ei muutu – teenused jäävad endiseks, midagi ära ei kao ja hankel osalema on oodatud ka praegused teenusepakkujad.”

Aastased lepingud

Linnavalitsus soovib järgmiseks aastaks sõlmida aastased lepingud puuetega inimeste päevakeskuse teenuse, sotsiaaleluaseme teenuse, lastega peredele täiendavate tugiteenuste, laste turvakodu teenuse ning viipekeele tõlketeenuse, kuulmisnõustamise ja häirenuputeenuse osutamiseks.

“Kui viipekeele tõlketeenuse ja kuulmisnõustamise teenuse puhul me midagi konkreetset silmas ei pea, siis sotsiaaleluaseme teenuse ja tugiteenuse puhul käib jutt endisest lastekodu kivimajast,” rääkis Lindmäe. Tema sõnul leiaksid selles majas peavarju eluasemeprobleemidega ja toimetulekuraskustes pered, tegutseks laste turvakodu ning pakutaks ka eakatele mõeldud häirenuputeenust.

“Puuetega inimeste päevakeskuse teenuse puhul on tarvis innovaatiliselt mõelda, mida puuetega inimestele seal päevakeskuses pakkuda,” ütles Lindmäe. Ta lisas, et päevakeskuse teenuse pakkumiseks sõlmitakse aastane leping ning koht, kus teenust osutatakse, sõltub juba hanke võitnud teenusepakkujast.

Eilses sotsiaalteenuste hangete teemalises infotunnis osalenud Saaremaa pimedate ühingu esimees Anneli Lõhmus küsis, kuidas saab uus korraldus, et igal aastal võidakse teenust pakkuda erinevas kohas, olla lihtsam ja kergem puuetega inimese seisukohalt.

“Need inimesed, kes käivad Saaremaa puuetega inimeste kojas Pikal tänaval, on õppinud aastate jooksul toime tulema just selles majas,” selgitas Lõhmus. “Olen ise pime ja tean, kui raske on harjuda uute olukordadega, pimedad tunnevad end võõras kohas väga ebakindlalt.”

“See, et maja oleks ligipääsetav ükskõik millise erivajadusega inimesele ja ta seal hakkama saaks, on teenuse pakkuja lahendada,” vastas Lindmäe.

Inimesed teenuseta ei jää

Kairit Lindmäe kinnitusel on mõeldud ka sellele, mis saab siis, kui mõnele hankele ei tule ühtki pakkumist või pakkumised ei vasta ootustele. “Siis läheme läbirääkimiste, hinnapakkumiste ja muude alternatiivide peale. Inimesed teenuseta ei jää,” kinnitas sotsiaalosakonna juhataja. “Me oleme kõik alternatiivid läbi mõelnud.”

Kuressaare linnavalitsus kuulutab hanke järgmisel aastal linna rahastatavate sotsiaalteenuste osutamiseks välja täna. Hange kestab 11. novembrini.

Kairit Lindmäe andmeil hakkab naistevarjupaiga teenust, mida praegu osutatakse Kauba tänaval Lauritsa varjupaigas, järgmisest aastast ka Kuressaares rahastama riik. Riigihange kuulutatakse Lindmäe andmeil välja oktoobri lõpus-novembri alguses.

Print Friendly, PDF & Email