August Mälk 115

mälk
4. oktoobril oli Koovi külast pärit kirjaniku, õpetaja, poliitiku ja seltsitegelase August Mälgu 115. sünniaastapäev. Sel puhul toimus Lümanda põhikoolis 5.–9. oktoobrini suurmehele pühendatud kirjandusnädal. Avatud oli näitus ja teoks said mitmesugused üritused.

Esmaspäeval toimusid õpilastele ajalootunnid, kus räägiti nii kirjaniku kujunemisteest kui ka rikkalikust loomepärandist.  MTÜ Lümanda Muuseumi, Lümanda põhikooli  ja Urve Vakkeri erakogu baasil oli koostatud näitus.  Ligi 50 Mälgu kirjutatud  teost (romaanid, näidendid, novellikogud, jutustused), ajaleheväljalõiked juubelitest alates 1945. aastast, näidendite käsikirjad ning alates neljapäevast oli saarlastel võimalik esmakordselt näha ka Mälgu Lagle talust pärit originaalesemeid.

Mälgu kirjandusklassis olid koostatud stendid.  Ei tea, kas on veel Eestimaal paika, kus on olemas kogu Mälgu looming. Kogusid aitasid täiendada kirjaniku tütar, Rootsis elav Halliki-Elna Mälk ja kodukohta korrashoidev  venna tütretütar Kaja Tampere.

Neljapäeval toimus maakondlik õpilasüritus “Loeme Mälku”. Kirjaniku vahe sulg on vorminud tema terase loodusetunnetuse paljudesse raamatutesse ja õpilased said loetu kaudu osa  suurmehe sõnaosavusest.

Reedel kell 16.50 väljus buss Vähikule, et osalejad saaksid 1988. a Mälgu kodutallu püstitatud mälestuskivi juures küünlad süüdata.  Pärast seda  algas koolis mälestuste õhtu “Meenutame Mälku”.  Kirjaniku elust ja tegevusest andis ülevaate Urve Vakker (Lümanda põhikool) ja loomingust Urve Vakker (Taritu raamatukogu).  Tema teostes leiduvaid looduskirjeldusi analüüsis Marika Õun (Lümanda raamatukogu). Kohtumisele olid oodatud kõik huvilised.

Kirjanik Mälk on jätnud Lümandasse niivõrd suure pärandi kooli direktorina, kõnelejana, näitemängude lavastajana, kultuuri- ja seltsielutegelasena, et tema sünniaastapäev  väärib tähelepanu ja tähistamist.

Urve Vakker

Print Friendly, PDF & Email